Svenska stridsflyg till Gotland
En av svenska flygvapnets JAS 39 Gripen. Foto: Msgt. Billy Johnston, USAF/Arkivbild.


Svenska försvaret har flygit över ett antal stridsflygplan till Gotland, på grund av ökad flygverksamhet i området.

”Främst beroende på den ryska beredskapsövningen som nu pågår, har vi valt att just nu basera delar av den ordinarie incidentberedskapen på Gotland. På det sättet ökar vi förmågan till luftövervakning, vilket är helt normalt vid större övningar,” säger Försvarsmaktens insatschef Göran Mårtensson enligt försvarets hemsida.

Enligt Försvarsmakten rör det sig inte om någon ökad hotbild.