Svenska staten misstänks övervaka svensk affärsman för att främja relationen till Kina
Affärsmannen George Karimi. (Foto: Epoch Times)


Den svenske affärsmannen George Karimi övervakas olagligt av svenska staten, enligt en anmälan från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN). Karimi, som fälldes mot sitt nekande för ekonomisk brottslighet i Kina och nu sitter av resten av straffet i Sverige, menar dessutom att UD har undvikit att lämna ut dokument som skulle kunna hjälpa honom att bli frigiven. Svenska statens agerande är ett sätt att gå Kinas ärenden för att bevara goda handelsrelationer, tror han och hans före detta advokat.

– Jag önskar inte ens min värsta fiende att få uppleva det jag har fått gå igenom. Och jag önskar att svenska staten inte fortsätter den orättvisa som kineserna har påbörjat.

Så sammanfattar affärsmannen George Karimi sin situation under det senaste årtiondet.

Den 5 maj anmälde SIN svenska staten för grovt tjänstefel och olaglig övervakning av Geroge Karimi till polisens interna utredningar och till justitiekanslern (JK). Det var i april som Karimi fick bekräftat av SIN att han varit och är olagligt övervakad av bland annat av Rikspolisstyrelsen under sin tid som frihetsberövad i Sverige.


Dokument från rikspolisstyrelsen som visar på detaljerad övervakning under permission och datumet visar på att George Karimi fortfarande registreras efter SIN:s polisanmälan den 5 maj. (Foto: Georg Karimi)

Dokument från rikspolisstyrelsen som visar på detaljerad övervakning under permission och datumet visar på att George Karimi fortfarande registreras efter SIN:s polisanmälan den 5 maj. (Foto: Georg Karimi)

Enligt SIN finns det över 90 olagliga anteckningar registrerade om när och vem Karimi träffat under sin permission. Uppgifterna som har samlats in kan delas med Säpo, polisen, Europol och Interpol.

Varför lägger UD svenska staten tid och pengar på att övervaka en affärsman som är dömd för ekonomisk brottslighet i Kina och som inte är misstänkt för brott i Sverige?

Historien börjar 2003, då Karimi, som drivit en import/exportverksamhet med livsmedel och kläder i Kina sedan 1997, blev bortförd och senare dömd till livstids fängelse för ekonomisk brottslighet i Kina. Enligt domen var han inblandad i ett nätverk som tryckt falska amerikanska dollar. Fallet har tidigare rapporterats om av bland annat tidskriften Fokus.

Karimis före detta svenska advokat, Sten De Geer, menar att Karimi är oskyldig, och att man på svenska UD dessutom är medveten om att han dömdes utan säker bevisning. Karimi är bara en av många västerländska affärsmän som råkat illa ut i Kina, och som anklagar det politiskt styrda kinesiska rättssystemet för korruption och bristande rättssäkerhet. Exempelvis ska han ha blivit erbjuden att muta sig fri från fängelset med 2 miljoner dollar.

– Han har definitivt inte fått en rättvis rättegång, sade De Geer.

Enligt Karimi utsattes han i det kinesiska fängelset för tortyr. Det är något som många såväl kinesiska som utländska fångar har rapporterat från kinesiska fängelser. Men när han efter att ha suttit sju år i kinesiskt fängelse överfördes till Sverige 2010 så betedde sig inte den svenska staten som han hade förväntat sig av ett rättssamhälle.

Först placerades Karimi, som är dömd för ekonomisk brottslighet i Kina, på Kumlaanstalten, ett fängelse med högsta säkerhetsklass för tungt kriminella våldsverkare. Han avskars under lång tid möjligheten att kommunicera med vänner och organisationer som Amnesty.

Karimis advokat begärde då in handlingar från hans tid i fängelset i Kina från UD och JK. Men dokumenten från den tid då Karimi säger sig ha blivit som värst torterad, och då han även uppmanats att ge en muta för att bli frisläppt, kom inte.

– Jag hade kontakt med den svenska ambassaden under hela fängelsetiden sade Karimi, som menar att UD vet om tortyren.

UD säger sig dock ha gett Karimis advokat alla dokument. En UD-tjänsteman sade till Epoch Times att det finns sekretess som syftar till att skydda Sveriges relationer till annat land och i de fallen får inte den frihetsberövade veta all information. Sådan sekretess kan sträcka sig upp till 40 år.
Epoch Times har ansökt om att få läsa de saknade UD-dokumenten.

Och i april kom dessutom beskedet om att Karimi övervakats av den svenska staten på ett vis som föranlett SIN att anmäla staten till polisens interna utredning och JK. Vad skulle syftet med denna övervakning kunna vara? Karimi och advokat Sten De Geer menar att det kan handla om att Sverige vill främja relationen till Kina,

– Jag misstänker att
det kanske kan vara så att Sverige fortsätter att skicka information till Kina för att visa hur duktigt Sverige är för framtida handelsförbindelser och eventuell överföring av fångar, sade Sten De Geer.

Karimi själv ser dessutom bevakningen som en del i ett mönster i hela behandlingen av honom sedan han kom till Sverige. Det handlar om att Kina vill skydda sitt internationella anseende och att Sverige upprätthåller detta.

– Jag tror att det bara finns en orsak till allt det här, och det är att man vill säkerställa att inga politiskt ”farliga” åtgärder eller kontakter med media tas, eller att material samlas in för min sak. Att inget klandervärt sker mot det utlämnande landet Kina, som till exempel agitation, eller klagomål till internationella domstolar, sade han.

Gällande övervakningen har JK Anna Skarhed vid två tillfällen uppmanat George Karimi att begära ut ett skadestånd trots att den interna polisutredningen inte ens var klar.

– I ett sådant fall som Karimi ber vi honom inledningsvis ge besked om han vill begära skadestånd av staten. När svaret är ja kan han alltid få anstånd med att bestämma sitt krav. Karimi har också i detta fallet fått ett sådant anstånd och det kan förlängas om han behöver mera tid för att kunna lämna flera uppgifter, säger justitiekanslern  Anna Skarhed

Karimi ansökte om benådning i Sverige 2012 och 2013, men båda gångerna avslogs ansökan.
George Karimi släpps fri först i november 2015. Då har han suttit mer än 12 år i fängelse, varav 7 år i Kina och över 5 år i Sverige. Motsvarande straff i Sverige för den brottslighet han dömdes för i Kina skulle ligga på 2 år och 8 månader.

Skulle de påstått saknade UD-dokumenten kunna hjälpa George Karimis fall i Sverige?

– Man kan inte säga säkert eftersom jag inte har sett dem. De skulle kunna visa på att domen är oriktig och det skulle kunna stärka hans krav på att friges i Sverige, sade Sten De Geer.

Just nu ligger polisens interna utredning hos åklagaren som beslutar beroende på vad utredningen visar om ärendet tas upp i domstol eller läggs ner.

Detta är den första av två artiklar om George Karimis fall. Nästa artikel handlar om hans tid i kinesiskt fängelse.