Svenska kvinnor motionerar mer än män
Kvinnor motionerar mer regelbundet än män visar en studie från SCB. (Foto: Greg Wood/AFP)


Jane Fonda var en filmstjärna som verkligen satte fart på gympan runt om i världen. Det blev plötsligt väldigt kul att motionera. Andra typer av motion dök också upp, samtidigt som gamla sätt att motionera fick ett uppsving. SCB som undersöker det mesta har kollat hur företagens anställda motionerar idag.

På 80-talet blev vi medvetna om motionens betydelse för hälsan och för välbefinnandet. SCB* fann nyligen i sin undersökning att tid till motion finns och att andelen som motionerar regelbundet har ökat sedan 1980-talets början. Då, 1980-81, var det flest män som motionerade. Nu är förhållandet tvärtom.

Naturligtvis finns det de som inte alls motionerar och de är oftast män. Men när de väl motionerar gör de det mer än två gånger i veckan. Kvinnor motionerar mer regelbundet jämfört med män. Andelen anställda som inte alls motionerar är åtta procent.

Det är inte alls förvånande att åldersgruppen 16 – 24 år tränar mest intensivt, mer än två gånger i veckan. Hoppar vi till de äldre anställda fann SCB att de inte alls blir mer inaktiva ju äldre de blev utan de fortsätter att motionera, åtminstone lite då och då.

Tjänstemännen säger att de motionerar regelbundet medan det är sämre beställt med arbetarna. Men där finns arbeten som är kroppsligt ansträngande och då faller de för frestelsen att vila efter arbetet, trots att man vet att motion ökar förmågan att klara av ett sådant arbete.

Undersökningen visar också att det är få som har möjlighet att motionera på arbetstid. Här tar de statliga arbetsgivarna bäst hand om sina anställda. 40 procent har en sådan förmån medan de privata arbetsgivarna ger den förmånen till drygt 20 procent av sina anställda.

*SCB är en central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik. I SCB: s uppgifter ingår att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik.