Svenska kronan svag trots goda finanser
(Foto: Sveriges Riksbank)


Sverige har ordning och reda i sina finanser men vad hjälper det när valutan är kronor. När det blir oro i världen håller investerare sig till de stora valutorna och nu pumpas dessutom stora summor in i USA för att finansiera krisen och dollarn stiger i värde. 

Sverige har överskott i bytesbalansen och starka statsfinanser. I USA är det finanskris och enorma summor lånas upp för att täcka hålen, trots det har den svenska kronan fallit och dollarn blivit starkare.

Det spelar i det globala perspektivet ingen roll att Sverige har goda finanser, för den svenska kronan är en liten valuta. Det anses globalt, trots USA:s svårigheter, att dollarn är en trygg valuta, därför tappar den svenska kronan i värde gentemot dollarn i dessa kristider. 

År 2003 röstade svenska folket i en folkomröstning om kronan skulle bytas mot euron eller inte. 56 procent ville ha kvar kronan, men det har som sagt sina svårigheter att ha kronor när de stora elefanterna dansar.

Naturligtvis har det även sina fördelar. Nu när kronan blivit svag blir det billigare för till exempel USA att köpa svenska varor vilket ger extra pengar till Sverige. Läget idag är dock inte som tidigare eftersom efterfrågan är mycket svag i världsekonomin och om kronan fortsatt är svag kan det innebära inflationsrisker. 

Som medlem i den europeiska union EU betalar länderna en medlemsavgift. Eftersom den svenska kronan också sjunkit i värde mot euron, kommer medlemsavgiften på grund av detta att kosta statskassan flera miljarder extra. 

Det drabbar naturligtvis skattebetalarna liksom den svagare kronan drabbar den privata plånboken vid bland annat resor utomlands. Amerikanare som besöker Sverige har däremot en fördel med en plånbok med dollar i.

Vid valet år 2003 ville 42 procent införa euro i Sverige, idag är den siffran fortfarande den samma, det publicerades i Svenska Dagbladet, i söndags, 19 april.

Skillnaden är att bland dem som ville behålla kronan år 2003 är det nu många som nu har blivit osäkra. 47 procent vill nu behålla kronan mot 56 procent 2003.