Svenska företag växer snabbast i Europa


Sverige är fyra i världen och etta i Europa på listan över länder med flest snabbväxande företag som analysföretaget Lindbergs Grant Thornton presenterade i veckan.  

USA ligger etta, trots att andelen snabbväxande företag sjunkit med tio procent sedan förra mätningen, till 39 procent. Därefter kommer Hongkong och Indien, båda med 34 procent. Sverige hamnade på första plats år 2004, vilket var första gången som revisions- och konsultföretaget Lindbergs Grant Thornton presenterade listan, dök sedan till tionde plats förra året för att återhämta sig till i år, och har nu 31 procent.

”Den svenska återkomsten i listans toppskikt är en effekt av stark inhemsk efterfrågan och ökade affärsinvesteringar”, skriver analysföretaget i ett pressmeddelande.  

Listan bygger på en kartläggning av fler än 7 000 medelstora företag i 30 länder. I Sverige finns totalt 4 970 medelstora företag, med 49-250 anställda. Av dessa har 355 tillfrågats. Som snabbväxande betraktas ett företag som vuxit väsentligt mer än genomsnittet när det gäller faktorer som omsättning och sysselsättning.  

Kina (Hongkong ej medräknat) är med i mätningen för första gången och hamnar på 14 plats, med 14 procent snabbväxande företag. Lindbergs Grant Thornton anser det svårt för Kina att förbättra sin placering innan fler företag uppnår ”snabb expansion i såväl omsättning som sysselsättning”.

I listans botten ligger Italien, Ryssland och Turkiet. Föll mest gjorde Grekland, från nionde till 21 plats. Orsaken är att det ekonomiska uppsving som OS förde med sig har upphört.