Svenska företag medverkar till skövlad regnskog


Svenska kött- och sojaproduktsimportörer handlar av brasilianska leverantörer med anknytningar till olaglig regnskogsavverkning i Amazonas. Dessutom sprutas sojabönorna, som växer på den avverkade marken, med stora mängder gifter, det visar en rapport från Swedwatch, Latinamerikagrupperna och Jordens Vänner. 

Brasilien exporterar mest kött av alla länder i världen och är näst största exportör av sojaprodukter. Det har ställt höga krav på nya odlings- och betesmarker. 

Nötköttsimportören Annerstedt Flodin AB anser sig vara för små för att ställa krav på leverantörerna och har därför inga kontroller av olagligt avverkad regnskog . 

– I Brasiliens regnskog är sojaodling och boskapsskötsel de viktigaste orsakerna till avskogningen. Det finns därför anledning att ställa höga etiska krav på de svenska importörerna, säger Ellie Cijvat, ordförande för Miljöförbundet Jordens Vänner, i ett pressuttalande. 

Till Sverige importeras varje år 385 000 ton sojaprodukter och 10 000 ton nötkött från Brasilien. 

Rapporten avslöjar att bland annat Lantmännen, som är Sveriges största sojaimportör, tar in soja som blivit besprutad med växtgifter som varit förbjudna i Sverige under 30 år. 

De importerade sojaprodukterna annvänds som djurfoder på svenska gårdar. 

Denofa och Lantmännen och köttimportörerna North Trade och Annerstedt Flodin har miljö- och socialakriterier, men Svenska Foder ställer inga krav alls på sina leverantörer. Annerstedt Flodins kriterier är dock inte offentliga. 

Kött- och sojaproduktionen i Amazonas orsakar stora problem lokalt för människor, djur och natur, men även för hela det globala klimatet. Det är absolut nödvändigt att företagen har gedigna etiska policies, att de utför oberoende kontroller av sina leverantörer och att resultaten sedan offentliggörs. Inget av företagen lever upp till dessa krav idag, enligt Latinamerikagrupperna.