Svenska för invandrare arrangeras om
Sfi i Tensta kommer inte att förändras så mycket av de kommande förändringarna som kanske ska börja tillämpas i januari 2016. (Foto: Allmän egendom)


Sfi, svenska för invandrare, kommer i framtiden att ingå i den kommunala vuxenutbildningen istället för att vara en egen skolform om regeringens förslag går igenom. Förändringen kan komma att märkas tydligare i små kommuner men i Stockholm blir det inte så stor skillnad, enligt Leif Styfberg som är chef för Sfi i Stockholm.

Förändringen är tänkt att underlätta för eleverna att få en individuellt anpassad skolgång och ge större möjligheter att jobba vid sidan om studierna, enligt regeringen, bland annat genom att lägga schemat på tider som passar den enskilda eleven och göra det möjligt för eleverna att läsa både Sfi och andra kurser på kommunal vuxenutbildning samtidigt.

Leif Styfberg säger att det för Stockholms del inte kommer att innebära speciellt stor skillnad. De lever i mångt och mycket redan upp till det idag. Man tar bort Sfi som skolform och låter den bli en del av den kommunala vuxenutbildningen, som då kommer att bestå av tre delar istället för två som idag.

Allt som är unikt för Sfi – som gratis läromedel, möjligheten att börja direkt och flexibla lösningar om man samtidigt arbetar, kommer att finnas kvar. Han tror dock att förändringen kommer att bli mer märkbar i mindre kommuner där det inte finns så många Sfi-elever. 

– Stockholm är ju stort. När man har många deltagare har man också möjlighet att erbjuda exklusiva lösningar utan att det blir så exklusivt. Ute i Västerort har vi till exempel en utbildning för synskadade och blinda. Folk får ju åka en bit för att ta sig dit, men i Stockholm har vi ju så många (synskadade) att vi ändå kan ha en sådan utbildning relativt enkelt jämfört med en liten kommun, säger Styfberg.

Han tycker överlag att förändringen verkar vara positiv. En sak som kommer att innebära en liten förändring även i Stockholm är att studievägarna kommer att bli särskilda.

Sfi har tre studievägar. Studieväg ett är för analfabeter och kortutbildade och nummer tre är för högskoleutbildade. Hittills har alla börjat på studieväg ett, och sedan gått vidare till två och sedan ytterligare vidare till tre för att klara hela utbildningen.

När man byter studieväg får man också arbeta tillsammans med personer som har andra förutsättningar. Nu kommer man istället att hålla ihop studievägarna, det vill säga att de som börjar på studieväg ett ska läsa hela utbildningen inom ramen för studieväg ett. Styfberg berättar att man i Tensta ibland har försökt att hålla ihop åtminstone studieväg ett och två.

– Vi har försökt att hålla kvar elever, för vi har ibland märkt att det är så olika förutsättningar. En kortutbildad har behov av ett helt annat stöd mycket längre, inte bara första tiden. Vi tycker att det är ett bra förslag, även om det är kostnadskrävande.

Eftersom grupperna i sådana fall skulle bli mindre hade lärar- och lokalkostnaderna ökat, men Styfberg tror att det kanske skulle bli samhällsekonomiskt billigare i det långa loppet.

– Men det är inte någon stor förändring för oss. Sfi kommer att leva kvar, bara det att all vuxenutbildning kommer in under samma system. För oss innebär det mest att vi byter namn en gång till och lite sådant, säger Leif Styfberg.