Svenska barn äter mer grönsaker och mindre godis


Barn och ungdomar i Sverige äter mer frukt och grönt och konsumerar mindre sötsaker och läsk, det visar en ny undersökning om matvanor och fysisk aktivitet bland skolelever i årskurs fem, sju och nio från Statens folkhälsoinstitut. 

Var tredje sjundeklassare äter nu grönsaker minst en gång per dag, enligt undersökningen. 

Den rekommenderade nivån av frukt och grönsaker per dag är 500 gram, vilket motsvarar tre frukter och två rejäla nävar grönsaker. En nivå som närmar sig, enligt Folkhälsoinstitutet. 

Redan vid elva års ålder syns samma mönster som hos vuxna män och kvinnor, flickor äter mer grönsaker än pojkar. Skillnaderna mellan könen ökar ju äldre barnen blir. 

Utvecklingen för fysisk aktivitet går åt två håll. Antalet flickor och pojkar som rör på sig varje dag ökar och de inaktiva minskar. Men det finns en liten ökning också av barn som är stillasittande mer än fem timmar per dag.

De positiva trenderna vi ser kan vara ett resultat av en generellt ökad medvetenhet i samhället och det arbete som skett i bland annat skolor kring mat och fysisk aktivitet, säger Pia Lindeskog, avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut, i ett pressmeddelande.