Svenska arkiv värda att firas
På den här arkivbilden demonstreras en sjöminas kraft. (Foto från Krigsarkivet)


Statens arkiv, vilket består av Riksarkivet och Landsarkiven, bevarar vårt gemensamma minne. Statens arkiv ska inte bara bevara minnen utan de ska också levandegöra det som finns i arkiven.

Ett exempel på det är handlingar från det påvliga penitentiariearkivet från tiden 1410 till 1526 som sammanställts till en bok, Auctoritate Papae. Det här är katolsk medeltid och då levde svenskarna efter strikta regler.

Här finns bland annat ett brev från en man som i 20-årsåldern som dödat en vän och där han beskriver händelsen som ett misstag. Den här personen ville bli präst men det gick inte eftersom synden han begått var stor och då krävdes ett brev till penitentiarian i Rom för att först få syndernas förlåtelse, vilket han också fick.

Kartor som saknar motsvarighet i världen finns i våra svenska arkiv. Under åren 1630 till 1655 framställde lantmätarna 12 000 kartor som är systematiskt gjorda och utspridda över ett stort geografiskt område, från Tornedalen i norr till Öland i söder. Sverige var under den här tiden på väg att bli en stormakt och därför utbildades lantmätare och sattes i arbete, de ingick i en effektivare administration.

Hoppar vi ytterligare framåt i tiden till 1900-talets början, har Krigsarkivet mycket detaljerad information från generalstaben. Den insamlades från regementena i Norrland och handlar om snö och kyla.

Uppgifter skulle lämnas om sjödjupet i skog och på öppna fält och hur fast och glidbart snötäcket var. Dessutom skulle tiden antecknas för att tillryggalägga en sträcka av 100 meter för en infanterist respektive en ryttare.

Det finns antecknat att det för 100 år sedan 1908, var så kallt att man kunde köra släde till och med 21 maj och att isarna inte försvann förrän 8 juni.

Ett av de mest besökta landsarkiven är det i Göteborg och hit kommer många för att släktforska. Det finns mycket antecknat för släktforskare att gå igenom, såsom vem som fötts, dött, gift sig, flyttat och varit med vid husförhör. Det finns dessutom privata arkiv med dagböcker och brev liksom officiella källor från civila och militära arkiv över hela landet.

Den 8 november är det Arkivens Dag och det blir nog ingen dammig upplevelse, med många arrangemang runtom i Sverige.

Källa: Statens arkivs hemsida