Svensk uranbrytning ses som lösning på ökad energiförbrukning


Kärnkraftsfrågan har återigen tagit fart, efter tjugo års tystnad. Orsaken är att människor utnyttjar mer och mer energi och att 15 procent av jordens uranresurser finns i just Sverige, rapporterar Sveriges Radios P1

Om vi skulle börja bryta uran i Sverige skulle det dels ge många arbetstillfällen och dels ge oss större möjligheter till lägre elkostnader, argumenterar förespråkarna.

Infrastrukturminister Ulrika Messing menar att så länge det inte blir regeringsskifte kommer regeringen inte satsa på att bryta uran i Sverige. Folkpartiet driver frågan åt andra hållet, för att utveckla kärnkraften och visa på dess fördelar.

Vi använder oss idag av uran för kärnkräftsproduktion som importerats från Australien och Kanada. Men uranpriset har femdubblats. Detta oroar många som är rädda för att vi kommer göra oss beroende av importerad uran när vi själva lätt skulle kunna försörja vårt behov. De fruktar att vi därigenom ska förlora vår stabilitet i självförsörjningen av el.

Argumenten mot kärnkraft handlar främst om miljöpåverkan. För talar att det är en produktion som ingen kan flytta härifrån och att vi ändå använder oss av den idag.

Det finns många intressenter som vill börja bryta uran i Norrland och intresset kommer troligen att öka i takt med att vår energiförbrukning.