Svensk trafiksäkerhet på export


Ingen annanstans i världen dör färre människor på vägarna än i Sverige, i förhållande till trafik och invånarantal. Av den anledningen ska nu svensk trafiksäkerhet säljas utomlands i form av utbildningar och mer praktiska tjänster.

– Vi har i Sverige lyckats kombinera tillgänglighet med trafiksäkerhet
och begränsad miljöpåverkan. Detta är något vi kan visa vår omvärld, säger Vägverkets direktör Lena Erixon i ett pressmeddelande.

Inom svensk trafiksäkerhet har man målet att inga ska dö i trafiken, det har varit ett mål som gjort att de lyckats så bra.