Svensk stuga på månen
Professor Lars Asplund vid Mälardalens Högskola


Nasa liksom världens ledande rymdföretag följer med intresse ett svenskt rymdprojekt. Svenska studenter bygger en månbil som ska placera en svensk stuga på månen. De leds av professor Lars Asplund, en duktig handledare.
 
I en professors arbetsuppgifter ingår att undervisa och handleda studenterna i deras examensarbeten. Det är en arbetsuppgift som Lars Asplund tycker om och som han är mycket bra på.

Han flyttade nyligen från Uppsala Universitet till Mälardalens högskola eftersom han där lyckats driva fram en civilingenjörsutbildning med rymdinriktning.

Rymdteknik utgörs till stor del av robotteknik och Asplund säger till Ny Teknik:

– Robottekniken kommer att explodera lika snabbt som datatekniken gjort sedan sjuttiotalet. Det är viktigt, för att vi i Sverige ska kunna hänga med i den snabba utvecklingen, att det finns bra utbildningar.

Nu har de fjorton studenterna i den första klassen fått ett ovanligt uppdrag. Konstnären Mikael Genberg vill skapa uppmärksamhet åt svensk teknikutveckling, rymdindustri och konstnärsliv.

Eleverna ska bygga en robot som kan ställa Mikael Genbergs hus på månen, en liten röd svensk stuga med vita knutar. Roboten blir terränggående, drivs med solenergi och ska styras från jorden.

– Många i gruppen är riktigt, riktigt skarpa. De kommer att konstruera framtidens robotsystem. Det finns ingen gräns, säger Lars Asplund till Aftonbladet.

Det är sannolikt att de lyckas för de har en duktig coach i professor Asplund. När han var vid Uppsala Universitet var det en student som gjorde sitt examensarbete om röstöverföring på Internet. Studentens namn var Niklas Zennström och han kallade röstöverföringen för – Skype. Det blev så småningom en av Sveriges största företagsförsäljningar.