Svensk studie ska undersöka yogans effekt på förmaksflimmer
Tidigare studie vid Danderyds sjukhus har visat att medicinsk yoga har goda effekter på förmaksflimmer. (Foto: www.photos.com)


Forskare vid Danderyds sjukhus ska undersöka den medicinska yogans effekter på patienter med förmaksflimmer. Studien kommer att bli den största studien som hittills gjorts i världen.

Förmaksflimmer är en hjärtsjukdom som innebär att hjärtat slår oregelbundet och det upplevs som att hjärtat ”rusar och skenar”.

Den drabbade kan känna sig mycket ångestfylld under attackerna och medföra till att man lever ett begränsat liv.

På Danderyd sjukhus har tidigare studier visat att medicinsk yoga har goda effekter på så kallat paroxysmalt förmaksflimmer, som är en lindrigare form av förmaksflimmer, där attackerna ger oregelbunden puls på upp till 170 slag per minut.

Medicinsk yoga är en terapeutisk form av yoga som fokuserar på djupandning.

Nu ska Maria Nilsson, forsknings- och hjärtsjuksköterska, som även lett de tidigare studierna, påbörja den största studien som någonsin gjorts för att undersöka den medicinska yogans effekter och antalet deltagare i studien kommer att tredubblas.

Deltagarna i studien ska slumpmässigt delas in i två grupper där den ena gruppen får standardbehandling som består av elkonvertering (elektrisk behandling för att ändra hjärtats rytm) och ablation, en metod där man bränner nervtrådar i hjärtat. Den andra gruppen får också standardbehandling men i kombination med medicinsk yoga en gång om dagen i tre månader.

Maria Nilsson hoppas att den medicinska yogan ska göra nytta både i förebyggande och behandlande syfte för den här gruppen av patienter.

– Ett tillfälligt flimmer kan gå över i ett mer kroniskt flimmer, det är därför viktigt att både upptäcka och behandla flimmer så snabbt som det går, berättar Maria Nilsson. Och här är medicinsk yoga både förebyggande och behandlande samtidigt som övningarna kan göras i princip var som helst; i bussen, på jobbet eller hemma.

Fakta om förmaksflimmer

  • Ca tre procent av den vuxna befolkningen drabbas av förmaksflimmer (FF) och tillståndet ökar med stigande ålder. Förekomsten är högre hos män i alla åldrar och har mer än fördubblats under de senaste decennierna. För kvinnor har däremot prevalensen varit oförändrad under samma tidsperiod.

  • FF kan delas upp i tre grupper: paroxysmal (PAF), oftast snabbt flimmer som spontant övergår till normal hjärtrytm, persisterande (kräver behandling för övergång till normal rytm) och permanent (kroniskt) där den drabbade måste lära sig att acceptera och leva med sina symtom.

  • Vad som orsakar PAF är inte helt kartlagt, men vissa faktorer som ålder, högt blodtryck, hyperthyreos, stress, kaffe, alkohol, sömnvanor och kroppslig aktivitet är faktorer som har diskuterats.

  • Tidigare forskning har visat att yoga kan hjälpa personer som lider av utbrändhet, astma och lindra och även förebygga olika smärttillstånd som exempelvis vid fibromyalgi.

Källa: Danderyds sjukhus