Svensk sjukvård sårbar vid datahaveri


Sveriges databaserade sjukvårdssystem är sårbart. Det visar ett driftstopp som uppstod i stora delar av sjukvården i Stockholm och på Gotland i torsdags. På fredagen gick systemet igång igen efter ett avbrott på ett dygn och fem minuter. Det var patientjournalsystemet Take Care som slogs ut vid datahaveriet och som följd kan remissvar ha förväxlats.

Enligt Dagens Medicin är Svante Baehrendtz, chefläkare på Karolinska universitetssjukhuset lättad över att systemet är igång igen, men han är också mycket kritisk till att driftstoppet inträffade.

– Det är klart att det här inte är acceptabelt att få ett så här långt driftstopp i ett så viktigt system där det finns 1,5 miljoner journaler. Vad som gick fel och orsaken till detta vet vi fortfarande inte, men det är under utredning, säger Svante Baehrendtz.

Datahaveriet medförde att prover som har skickats till klinisk kemi och klinisk mikrobiologi under tiden för driftstoppet av Take Care i Stockholm måste tas om. Det kan finnas risk för att flera hundra prover har förväxlats.

– Direkt när vi fick reda på att förväxlingar kan ha skett så gick vi ut med ett internt meddelande om att samtliga prover som är tagna under den aktuella tiden måste tas om. Vi har dessutom tagit i med marginal för att inte ta några risker, säger Svante Baehrendtz.

Det gäller alltså endast prover som har skickats till klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.

Enligt Dagens Medicin så har inga data i systemet förstörts och Svante Baehrendtz har inte heller fått in några rapporter om allvarligare störningar i verksamheterna på grund av det inträffade.

– Driftstoppet har medfört en hel del strul och även en del risker. Under dagen kommer jag att skicka ut en förfrågan till samtliga verksamhetschefer för att höra om något allvarligt har inträffat. Driftstoppet kommer även att anmälas till Socialstyrelsen enligt lex Maria, säger Svante Baehrendtz.

Vissa störningar i operationsprogrammet har också uppstått till följd av driftstoppet i journalsystemet.