Svensk rapport om arbetsförhållanden i kinesiska leksaksfabriker
(Foto: Wang Lei/ AFP)


Nästan 80 procent av världens leksaker tillverkas i Kina, och enligt China Toy Association produceras nästan alla leksaker för världsmarknaden (60 procent) i Guangdong-provinsen.

För att kunna försörja sig själva och sina familjer, flyttar många unga kinesiska arbetare från fattiga landsbygdsområden till Guangdong-provinsen.

Statistik om arbetsförhållandena på fabrikerna i regionen presenterades vid en konferens i Stockholm av organisationen Swedwatch, som övervakar handel och produktion. Resultaten sammanställdes i en rapport och baseras på en granskning av flera leksakstillverkare i provinsen Guangdong som säljer sina produkter till svenska företag.

När SwedWatch första gången undersökte leksakstillverkningen i regionen 2004, konstaterades att arbetarna fick arbeta mer än 90 timmar per vecka, utan några lediga dagar eller avtal.

Årets rapport visar att situationen har förbättrats något genom att man har satt press på den kinesiska leksakstillverkaren. SwedWatch rapporterade att några av de granskade fabrikerna har minskat arbetstiden – de anställda arbetar nu 70 timmar i veckan och har en ledig dag.

Kristina Bjurling från SwedWatch sa att svenska konsumenter köper en stor mängd varor från Kina, -inte bara leksaker, utan även elektronik, kläder och annat.

-Om vi känner till arbetsvillkoren och de problem som kineserna har, då kan de i sin tur också ställa krav och ändra uppköpsrutinerna … så att leverantörerna kan ge arbetarna bättre villkor, sade Bjurling.

Det är fortfarande svårt för konsumenterna att få reda på under vilka omständigheter leksakerna tillverkas.

Jan Bertoft, generalsekreterare i Svenska konsumentföreningen, sade att det är mycket svårt för svenska konsumenter att veta hur förhållandet i fabriken är som tillverkar produkten.

-Man kan inte se det på själva varan, och oftast finns det ingen att fråga om det i butiken heller. 

-Personalen är inte insatta i dessa frågor, och på butikernas webbplatser finns det väldigt lite information om vad de gör och vilka krav de har på produktionen, sade han.

Per Grankvist, som är tillverknings rådgivare, sade att förhoppningen är att kinesiska leksaksarbetare kommer att få fler och fler rättigheter framöver.

-Företag som tillverkar de bästa leksakerna med hänsyn till både arbetsvillkor och miljöarbete, kommer att bli vinnarna, sade han. Folk kommer hellre att köpa dessa produkter än produkter som inte producerats på rätt sätt.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26971/