Svensk ekologisk livsmedelsförsäljning ökar


Försäljningen av ekologiska matvaror på den svenska marknaden ökade med 36 procent under 2008 jämfört med 2007, visar en  undersökning som publicerats på den svenska webbsidan Ekoweb.

Ett exempel på en stor ökning är ICA, en av de största matvarukedjorna, som ökade sin ekologiska matvaruförsäljning med 50 procent det gångna året.

Totalt såldes ekologiska livsmedel för 6,1 miljarder kronor under förra året i Sverige. Den positiva försäljningsökningen av ekologiska livsmedel har dock medfört att det råder en brist på ekologiska råvaror på den svenska marknaden.