Svensk dagligvaruhandel inte så kaxig


Bokaffärer och liknande varuhandlar räknar med att sälja mycket i och med skolstarten. Dagligvaruhandeln gör dock en mer försiktig bedömning av den kommande perioden. 

Årets Handelsbarometer visar tydligt på handlarnas avvaktande inställning inför hösten.

Det är ett oförändrat antal svenska handlare som planerar att anställa ny personal det kommande kvartalet, medan det verkar som om flera tror på ett minskat antal anställda i den egna butiken.

Enligt augusti månads beräkningar minskade därmed Svensk Handels framtidsindikator med 14 enheter och hamnade på 5. Tron på utvecklingen i den egna butiken jämfört med detaljhandeln som helhet mäts med kaxighetsindikatorn, vilken sjönk med 9 enheter och hamnade på 12.

Yvonne Ingman som är vice vd på Svensk Handel tror att eventuella räntehöjningar och det kommande riksdagsvalet kan vara faktorer som kan komma att påverka konsumtionen framöver.

– Trots detta är framtidstron för många inom sällanköpshandeln fortsatt positiv, vilket måste ses som en styrkesignal, säger hon i ett pressmeddelande.