Svensk abborre innehåller 23 olika läkemedel
23 olika läkemedelssubstanser har hittats i abborrar som lever nära reningsverk i Sverige. (Foto: AFP/Philippe Huguen)


Forskare har för första gången undersökt vilka läkemedel som går att finna i fiskar som lever i närheten av våra svenska reningsverk. Resultatet var både överraskande och oroväckande. Vad sägs om att bli serverad en abborre innehållande 23 olika läkemedel?

Mediciner mot depression, diabetes och antibiotika är några av de läkemedel som forskarna vid Umeå universitet hittade när de undersökte vildfångade abborrar som simmar i vatten intill våra svenska reningsverk, rapporterar tidskriften Ny Teknik.

Reningsverken är inte byggda för att rena läkemedlen. I stället passerar medicinrester rakt igenom verken för att sedan hamna i vår miljö.

I de 70 abborrar som fångats på sju olika platser, hittade Jerker Fick, miljökemist vid Umeå universitet totalt 23 olika mediciner. Av de elva abborrar med högst halter fanns fem antidepressiva mediciner. De högsta halterna uppmättes i abborrar i Fyrisån utanför reningsverket i Uppsala.

Jerker Fick och hans forskarkollegor är överraskade av att finna så många läkemedelssubstanser.
Av de 1200 olika läkemedelssubstanser som finns i Sverige lät forskarna analysera 101 biologiskt aktiva substanser.

”Människor och fiskar har i stort sett samma receptorer. Vi sållade fram de läkemedel som har störst risk att ackumuleras i fisk”, säger Jerker Fick i en kommentar i Ny Teknik.

Enligt Umeåforskaren är det ingen fara för människor att äta abborre, nivåerna av läkemedlen anses vara tillräckligt låga.
Det är Jan Christiansson, handläggare på Naturvårdsverket som beställt den aktuella undersökningen av läkemedelsrester hos fiskarna.

Han är bekymrad över att rapporten visar att slam från reningsverken innehåller antibiotika eftersom det kan få bidra till den globala spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Idag finns det inte några krav på att reningsverken ska utrustas med extra reningssteg.