Svastikan: En uråldrig symbol för lycka och välsignelse
Ett exempel på en typ av keramik som bär svastikatecknet finns i Nationella arkeologiska museet i Aten. (Neli Magdalini Sfigopoulou / The Epoch Times)


Svastikan har varit allmänt känd för världen under en mycket längre tidsperiod än sedan andra världskriget och har varit en symbol för vishet och lycka. Med en historia på 3000 år har svastika-symbolen sitt ursprung i det antika Indien och i antika västerländska kulturer.

Den är ett exempel på en kontinuerlig rörelse, en rörelse som påminner om rörelsen hos en väder- eller vattenkvarn. Den snurrar ständigt medurs och moturs. När den snurrar medsols representerar den universums energi, styrka och intelligens och när den snurrar motsols representerar den välsignelse. Den betecknar också universell harmoni och motsatsers balans.

Ordet svastika är sanskrit och betyder ”Tecknet för det självmanifesterade”. Med andra ord är det ett tecken på självförverkligande och symbolen för en upplyst person, också känd som en Buddha. Således bär ofta Buddhas som är avbildade i konsten detta tecken på sina bröstkorgar eller handflator.

Ordet svastika tros i allmänhet vara en sammanslagning av orden ”su” och ”asati”. Su betyder ”bra” och asati betyder ”att existera”. I sanskrits grammatik, när de två orden kommer samman blir de ”svasti”. ”Ka” är ett suffix. Om denna härledning av ordet svastika är korrekt, då skulle den bokstavliga betydelsen av ordet vara ”Låt det goda råda”.

För den västerländska kulturen, som den grekiska, keltiska, finska och olika inhemska kulturer, var svastikan också en mycket viktig symbol. I konstnärliga sammanhang används den oftast i kläder, arkitektur, keramik och skulptur. Västerländska kulturer kallar den för ”Ljusets hjul”. På kinesiska är den känd som symbolen för ”wan”. ”Wan” är en homofon (homofon är ett ord som uttalas lika, men stavas olika och har olika betydelser. Övers. anm) för tio tusen, ett antal som ofta används till att omfatta alla universums skapelser.

När Adolf Hitler tog svastikan som sitt emblem, ville han hävda den universella makten som sin egen. Sedan dess har den moderna världen kopplat samman svastika-symbolen med Hitlers regim och ideologi. I Tyskland ses symbolen fortfarande med en hel del stigmatisering. Det är dags att återlämna svastikan till sin verkliga position och låta den återfå sin ursprungliga innebörd.

Yin och Yang är kärnan i kinesisk medicin

GRANSKNING: Dödens sjukhus