Svastika-symbolen har funnits i över 12 000 år
Buddhastatyerna har ofta inristade svastikatecken. Buddhastaty på ön Lantau i Hongkong. Foto: Shutterstock


Svastika-symbolen har funnits sedan urminnes tider. Den tidigaste svastikan hittades i Ukraina, inristad på en mammutbete. Det är daterat till år 10 000 före Kristus. Tolvtusen år gammal!


Mykensk docka med avbildade människor, solar och svastikor.  Foto: Louvre Museum/Wikimedia Commons

Mykensk docka med avbildade människor, solar och svastikor. Foto: Louvre Museum/Wikimedia Commons

Ända fram till 1920-talet var dess betydelse positiv, och stod för solen, lycka och goda saker. Hitler och nazismen stal den här positiva symbolen, och förvandlade den till något negativt, som istället associeras till krig, död och förintelse.

Nu är det dags för symbolen att få tillbaka sin ursprungliga betydelse även här i västvärlden. Vad är 100 år mot 12 000 år?

Ordet svastika är sanskrit, ett gammalt indiskt språk som när det översätts kan tolkas ungefär som ”att vara i sitt högre jag”. Sva står för det högre jaget, asti att vara och ka är ett suffix. Det kan också kallas srivatsa.


Svastika i mosaik har hittats i en utgrävd bysantisk kyrka i Israel. Foto: Wikimedia Commons

Svastika i mosaik har hittats i en utgrävd bysantisk kyrka i Israel. Foto: Wikimedia Commons

Gamla kulturer

Symbolen har hittats i forntida civilisationer över hela världen. Den har urgamla och djupa band till mänskligheten och människans kultur.

I Europa kan man finna symbolen bland annat i Roms katakomber, i kyrkor, stenlagda torg och gravplatser. Aztekerna och mayaindianerna använde symbolen på kläder, smycken och gravhögar.

Symbolen har en stark anknytning till buddismen i Indien och överfördes sedan till Kina. Svastikatecknet ses ofta på Buddhastatyerna och är en symbol med djupa och himmelska betydelser. Det har varit en symbol för lycka, renhet och positiva egenskaper. Hitler försökte använda symbolens kraft och renhet och överföra det till sin doktrin att upprätta en ren ras.


Grekiskt silvermynt från Korint, daterat 600 år före Kristus.  Foto: Wikimedia Commons

Grekiskt silvermynt från Korint, daterat 600 år före Kristus. Foto: Wikimedia Commons

Skuggorna över svastikan lättar

Svastikan är en symbol för den roterande solen, oändlighet eller oavbrutet skapande och roterande hjul. När symbolen roterar medsols representerar den universums energi, styrka och kunskap. När den roterar motsols representerar den barmhärtighet.

Nu håller skuggorna över symbolen långsamt på att lätta och även det judiska Virtual Library, har tagit upp svastikans historia på ett positivt sätt.


En benkam med inristad svastika har hittats vid utgrävningarna Nydam Mose i närheten av Sönderborg i Dannmark. Foto: Wikimedia Commons

En benkam med inristad svastika har hittats vid utgrävningarna Nydam Mose i närheten av Sönderborg i Dannmark. Foto: Wikimedia Commons

Översatt från engelska och bearbetad av svenska Epoch Times