Svart virkesimport till EU skadar miljön
Skogsarbetare sågar upp ett träd den 13 juli i en skog nära huvudstaden Malabo i Ekvatorialguinea. (Foto: Patrick Fort/AFP)


En femtedel av det importerade virket och skogsprodukter till EU under 2006 kan ha varit olaglig. Det visar en ny europeisk undersökning från Världsnaturfonden WWF, som riktar kritik mot EU för ineffektiva åtgärder samt avsaknad av lagstiftning som förbjuder handel med olagligt virke. Olaglig handel är ett av de största hoten mot skogar i världen.

EU importerade mellan 26,5 och 31 miljoner ton kubikmeter misstänkt illegalt virke år 2006. Det motsvarar Polens hela årliga avverkning av virke.

Enligt den nya rapporten – ”Illegal Wood for the European Market” – uppskattas ungefär 40 procent av allt importerat virke från Sydostasien, Latinamerika och Afrika vara illegalt. Motsvarande siffra från Östeuropa är 23 procent.  

Några av de stora importörer som omnämns i rapporten är Finland, Storbritannien, Tyskland och Italien. För Sveriges del berörs import av virke från Ryssland samt skogsprodukter från Kina.

– Den olagliga handeln med virke är ett av de största globala hoten mot världens skogar. Utrotning av arter och förlust av viktiga ekologiska tjänster som skogen producerar är allvarliga följder av illegal avverkning, säger Per Larsson, skogshandläggare på Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

Den olagliga handeln drabbar även klimatet och skapar ekonomiska förluster för de fattiga länderna.

– Förlusten av skog späder också på klimatförändringarna eftersom en stor del av världens koldioxidutsläpp orsakas av avskogning. Fattiga länder drabbas av förlorade intäkter och människorna förlorar möjligheten till försörjning, säger Per Larsson.

WWF kräver nu effektivare åtgärder mot importen av olagligt virke. EU-kommissionen förväntas komma med förslag på ytterligare åtgärder inom några månader.

– Eftersom EU är en av de största importörerna av virke har vi också ett stort globalt ansvar för att handeln sker på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt, säger Per Larsson.

Enligt Per Larsson visar den nya rapporten tydligt att de åtgärder EU hittills vidtagit endast kommer att påverka en liten del av den nuvarande importen av olagliga skogsprodukter.

– Vi måste snabbt få en tydlig lagstiftning som förbjuder handel med olagligt virke inom EU, säger Per Larsson.

Många europeiska företag inklusive svenska företag som ICA, IKEA, Skanska och Coop har redan efterlyst EU-lagstiftning eftersom olaglig avverkning skapar en osund konkurrens.

– Vi hoppas att även den svenska regeringen nu börjar stödja sådana förslag, avslutar Per Larsson.