Svårt sluta röka i Kina
En arbetare inspekterar cigaretter i Yanans cigarettfabrik i Shaanxiprovinsen. I Kina lever en fjärdedel av världens rökare och landet är världens största producent och konsument av tobak. Det uppskattas att Kina har 320 miljoner rökare, det vill säga runt 36 procent av befolkningen. (China Photos/Getty Images)


Kina vill få 2008 års OS att bli ett ”rökfritt OS”, så det finns en enorm potentiell marknad för sluta-röka-produkter. Specialister menar emellertid att Kinas djupt rotade vana att röka är den största utmaningen för denna förändring. Till och med en av Pekings tjänstemän medger att det största hindret för rökförbudet inte är ekonomiskt, utan den väl etablerade rökkulturen.

Den kinesiska regeringen har redan begärt av alla cigarettproducenter att de skall skriva varningstexter såsom ”rökning skadar hälsan” på sina paket från och med 2009, och man planerar att förbjuda rökning på allmänna platser 2010.

Enligt Asia Times (den kinesiska versionen) står Kina inför många svårigheter i sin strävan efter att förbjuda rökning, då landet är världens största cigarettillverkare och även världens största konsument.

Enligt rapporten från Asia Times tillkännagav Kinas hälsoministerium i maj att Kina har den största rökande befolkningen i världen med sina 350 miljoner rökare. Över 1,2 miljoner människor dör i Kina varje år av sjukdomar relaterade till rökning. Enligt en uppskattning från WHO kan denna siffra nå 2,2 miljoner år 2020.


En man i Hongkong röker bredvid ett plakat för medvetenhet om cancer. (Philippe Lopez/AFP/Getty Images)

En man i Hongkong röker bredvid ett plakat för medvetenhet om cancer. (Philippe Lopez/AFP/Getty Images)

Det mest problematiska är att rökningen är såpass populär bland unga människor. Enligt en rapport som publicerades av institutet för barns och tonåringars hälsa vid Pekings universitet, är genomsnittsåldern på barn 10,7 år då de först provar att röka. Slutsatsen byggde på en undersökning av 100 000 grundskoleelever.

Trots att den potentiella marknaden för sluta-röka-produkter är enorm är många experter pessimistiska över hur många som kommer att köpa dessa produkter. Asia Times rapporterade att det fanns tio medicinska center för att sluta röka i Peking på sextiotalet, men att det nu endast finns två kvar.

Enligt ett apotek i Guangzhou är sluta-röka-produkter de mest svårsålda eftersom många inte känner till de skadliga effekterna av rökning och det finns inte tillräckligt med annonsering som uppmuntrar till att sluta röka på allmänna platser.

Rökning har i Kina blivit en kultur; att ge cigaretter som presenter, att dela ut cigaretter eller acceptera dem från andra ses som en slags social artighet. Att skänka cigaretter vid bröllop har blivit ett mode.

Översatt från version