Svårt sjuka älgar i södra Sverige
Här en välmående älg i en djurpark. (Foto: Madeleine Almberg, Epoch Times)


Under några månader påträffades flera svårt sjuka älgar i Blekinge. Älgarna var utmärglade, apatiska och förlamade. Någon var blind och någon hade kraftigt håravfall.

Älgarna som är mellan två och sju år borde vara i toppform, men så är det alltså inte. Hittills rör det sig om fler än femton älgar, men troligtvis finns det många fler, då mörkertalet är stort.

Prover har tagits och en hel älg har skickats för undersökning till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA i Uppsala.

– Vi har fått in
en sju år gammal älg som var utmärglad. Inledande undersökningar har visat massförekomst av löpmagsmask och sjukliga förändringar i löpmagens slemhinna, säger Henrik Uhlhorn, biträdande statsveterinär på Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Svåra parasitangrepp kan orsaka avmagring och dödsfall, men svåra parasitangrepp kan också vara en följd av andra sjukdomstillstånd och nedsatt motståndskraft.

Fortsatta mikroskopiska undersökningar kommer att göras för att utreda bakomliggande faktorer och SVA planerar också en fältinsats med provinsamling under hösten, då utmärgling är mycket ovanligt hos vuxna älgar under sommarhalvåret.

På Öland har dödligheten
hos älgkalvar varit relativt hög, men orsaken är höljd i dunkel.

Svårt sjuka älgar har också påträffats i Kronoberg och även  där har älgarna lidit av kraftigt håravfall. Några av djuren hade även tappat hornen, men om det finns något samband mellan de sjuka älgarna i Kronoberg och de som har påträffats i Blekinge vet man inte ännu.

– Med tanke på rapporterna om sjukdomar och dödlighet bland älgarna i Blekinge har vi uppmanat alla jägare att rapportera till oss om de upptäcker sjuka älgar, säger Jan Ingvarsson på Jägarförbundet Blekinge.

Älgen är ett mycket uppmärksammat djur, särskilt på hösten när älgjakten drar igång, men älgen innebär inte bara jakt. Den har även blivit en symbol för det svenska skogslandskapet och lockar många turister.

– Eftersom vi inte vet något om sjukdomen, så vet vi inte i dag om det kommer påverka årets jakt, men vi har folk som undersöker den saken, säger Christina Nilsson Dag, informationschef på Svenska Jägarförbundet.