Svart marknad för arkeologiska föremål ökar i Ukraina
Medeltida keramik visas som en del av en historisk multimedia utställning under invigningen av "The Underground Market Square" - en arkeologisk park som ligger fyra meter under ytan av Krakows marknadstorg den 24 september 2010 i Krakow, Polen. Det underjordiska museet blir det första i sitt slag i Polen och globalt unikt. (Foto: AFP/ Wojtek Radwanski)


När Alexey Corwin-Piotrowski, vetenskaplig sekreterare på det ukrainska institutet för arkeologi – National Academy of Sciences, såg förfalskade konstföremål i den före detta presidenten, Viktor Jusjtjenkos personliga samling blev han inte förvånad. I Ukraina finns en blomstrande svart marknad för arkeologiska föremål.

Även äkta antika artefakter i privata samlingar saknar ofta korrekt, detaljerad information om deras ursprung och var de grävdes ut. Värdet för föremålen utan tillskrivning är betydligt mindre än för föremål med känt ursprung på den internationella antikmarknaden, säger Corwin-Piotrowski.

Han säger att på grund av okunnighet ”betalar våra rika män tre till fem gånger mer än de internationella priserna.” Ukrainska köpare kanske kan ha svårt att skilja på äkta och förfalskade föremål så marknaden för förfalskare blomstrar och artefakter av tvivelaktigt ursprung genomsyrar marknaden.

Boomen på den svarta marknaden har främst setts i privata arkeologiska samlingar, men några objekt hamnar på privata museer.

Artefakter på statliga museer granskas noggrant av Arkeologiska institutet och tilldelas ett nummer som målas på föremålet. Institutet lämnar inte ut artefakter till privata museer, säger Corwin-Piotrowski. Men ändå har föremål med dessa siffror på nu också dykt upp på privata museer.

Corwin-Piotrowski ifrågasatte ursprunget av artefakter på ett privat museum som hävdade att deras Trypillian kollektion kom från judar som lämnat Sovjetryssland utan att kunna ta med sina samlingar utomlands.

Men Corwin-Piotrowski tycker det verkar osannolikt. Han säger att Trypilliankulturen som blomstrade i Ukraina för 5000 till 7000 år sedan bara var känd av och av intresse för professionella arkeologer och forskare vid den tiden. Enligt honom var de mest insamlade objekten under sovjettiden gjorda av ädla metaller från den antika skytiska perioden.

”Jag vet att judar som flydde från landet inte samlade på Trypillian föremål, de samlade på guld och pengar”, säger Alexey Corwin-Piotrowski.

Korrekt beskrivning av artefakter i privata museer är fortfarande en av de största problemen. Ett annat problem är den oreglerade marknaden för artefakter.

Till exempel lånades artefakter ut från ett privat museum, som heter Pla Tar, för att visas på en utställning i Vatikanstaten 2008. Vid gränsen upptäcktes att föremålen inte deklarerats som arkeologiska föremål utan som vanlig keramik.

I några fall förekom transporter över landsgränserna helt utan kontroll. Det fanns till och med chifferskrift med bland föremålen, berättar Corwin-Piotrowski.

Vissa arkeologer anser att det ideala vore att regeringen och privata museer samarbetar genom att låta dem visa arkeologiska föremål från Arkeologiska institutet.

De säger att detta skulle kunna gynna det arkeologiska institutet ekonomiskt och samtidigt skydda de äkta artefakterna på marknaden. Men för närvarande fruktar arkeologerna att de aldrig skulle få tillbaka föremålen om de lånar ut dem till privata institutioner.

Översatt från engelska