Svårt hindra olaglig nedladdning av musik och film


Det är förbjudet att utan tillstånd ladda ned och sprida upphovsrättskyddad musik och film på internet men många har helt enkelt struntat i lagen. De lagar som reglerar internethandeln är brisfälliga och bör ändras, anser Cecilia Renfors som presenterade sin utredning i frågan på måndag.

– Branschen bör inte invänta att en sådan lagstiftning kommer på plats, för det, tror jag, kommer att ta tid därför bör man agera och arbeta på egen hand, framförallt att man ser över de avtalsvillkor som man tillämpat, sade Renfors som gjort utredningen på statens uppdrag.

Utredningen visar att frågan är komplicerad. Det finns brister i internettjänsternas förmåga att ta emot den stora efterfrågan på musik och film via internet, producenternas förmåga att informera konsumenterna om köpevillkor och lagarnas möjlighet att skydda konsumenter som handlar via internet.

– Jag har kommit fram till att den efterfrågan [på musik och film] som användaren har, inte möts fullt ut av nättjänsterna, sade Renfors som tycker att lagar som reglerar handeln via internet har ”fallit mellan stolarna”.

Dagens omfattande nedladdningen av musik och film genom fildelning gör att producenterna inte är villiga att investera i bättre teknik för musik- och filmdistribution via internet.

En generell bredbandsavgift eller tvångsavgift för musik och film bör inte genomföras därför att det är omöjligt att genomföra i en marknadsekonomi där man ska kunna ta marknadsmässiga priser för sina produkter. Den här typen av avgifter strider mot internationella lagar, enligt Renfors.

Renfors förslog bland annat att internetleverantören kan spela en central roll i att lösa problemet genom att säga upp bredbandavtalen för de abonnenter som lägger ut stora mängder material för andra att ladda ned.

Utredningen poängterar att respekten för upphovsrätt är viktig eftersom den främjar kreativitet och nyskapande. Därför är det lika viktigt att allmänheten förstår konsekvenser av olaglig nedladdning och spridning av musik och filmer.