Svårt få grepp om Fly Me-norrman


Trots att en av huvudmännen bakom Fly Me, finansmannen Christen Ager-Hanssen, är försatt i konkurs kommer konkursförvaltaren inte åt några tillgångar.

Enligt förvaltaren kan Fly Me vara på väg att få en ny ägare.

Advokat Rickard Ström har sedan konkursen arbetat för att hitta en köpare. På torsdagskvällen säger Ström att en affär kan vara klar i mitten eller slutet av nästa vecka.

-Vi för en närmare diskussion i en positiv anda med en intressent som har för avsikt att förvärva verksamheten genom ett svenskt bolag med etablering i Göteborg, säger han till TT.

Rickard Ström vill inte gå in på vem den potentielle köparen är, men säger att det inte finns någon anknytning till Fly Mes tidigare ägarkrets.

Mångmiljonkrav

Christen Ager-Hanssen, en av huvudpersonerna i flygbolaget Fly Me Swedens konkurs, krävs på närmare 80 miljoner kronor. Bland de största borgenärerna finns svenska staten som vill ha in drygt 20 miljoner kronor i utebliven skatt.

Norrmannen försattes i personlig konkurs i Sverige i slutet av 2004, men ärendet drar ut på tiden.

-Jag tror inte att det blir färdigt under detta år, säger hans konkursförvaltare, advokat Anne-Marie Pouteaux.

Hon har lämnat in ett antal stämningar till Göteborgs tingsrätt mot bolag och privatpersoner med anknytning till Christen Ager-Hanssen. De första lämnades in i slutet av 2005. Men ännu har inga huvudförhandlingar hållits.

-Stämningarna rör transaktioner som ägde rum före konkursen och som jag ifrågasätter.

Överlåtit egendom

Enligt Pouteaux har Ager-Hanssen strax före konkursen, genom komplicerade affärer som skett i flera steg, överlåtit sin egendom till andra.

Hon försöker nu bland annat få tillbaka aktierna i det norska bolaget Cognition AS, som i sin tur är huvudägare i Fly Me Swedens börsnoterade moderbolag Fly Me Europe. Men där är det Ager-Hanssens sambo som står som formell ägare.

Parallellt med inträdet i Fly Me har Christen Ager-Hanssen byggt upp en svensk bensinkedja, främst bestående av automatstationer på landsbygden. Konkursen har alltså inte stoppat honom från att göra affärer här. Men den har varit ett besvärligt hinder.

-Absolut, det har varit en belastning och personligt jobbigt, sade Ager-Hanssen i en intervju med TT i maj förra året.

Före den senaste affärsräden var han här i Sverige mest känd för sina affärer med Sjätte AP-fonden. Affärer som åsamkade fonden förluster på närmare 400 miljoner kronor när IT-bolaget Netsys gick i konkurs.