Svårt att förbjuda bort droger
Drogmarknaden på internet har vuxit sig allt större. (Foto: Fredy Amariles/ AFP)


Den ökade handeln med droger över internet har fått regeringen att se över den nuvarande lagstiftningen som rör narkotika, dopningsmedel och liknande preparat.

Idag fattade riksdagen beslut till en ny lag som kommer att träda i kraft den första april i år, vilken kommer att göra det lättare för myndigheterna att beslagta substanser som kan användas i missbrukssyfte. Gunnar Hermansson som tidigare jobbade på rikskriminalens narkotikarotel, är dock tveksam till lagförslagets effektivitet.

– Man kan inte förbjuda bort droger. Man behöver tänka om och få en attitydförändring, det bästa är om folk avstår från att handla, säger Hermansson.

Han tror att den nya lagen kan komma att hålla rent på ytan, men att det krävs en attitydförändring i samhället om man ska komma till rätta med problemet med droghandel över nätet. Upplysning redan i tidig ålder är viktigt, men även att vuxna och anhöriga har kunskaper om droger, menar han.

Gunnar Hermansson blev polis 1967 och arbetade de sista 12 åren som polis på rikskriminalens narkotikarotel där han slutade för fyra år sedan, då han bestämde sig för att starta ett eget konsultföretag. Han är även chefsredaktör för tidningen Svenska Narkotika Polisföreningens Tidskrift. 

Hermansson berättar att många som jobbar inom narkotikaroteln blir mycket engagerade i sitt yrke. 

– Det berör alla människor i samhället och man behöver inte vara kriminell för att dras in i ett missbruk. Det skulle lika gärna kunna vara mina egna barn. 

Han påpekar att det är många oskyldiga människor som hamnar i missbruk, kanske genom att de träffar en missbrukare till exempel. Han tycker att upplysning kring droger är viktig inte bara hos ungdomar i skolorna, utan även hos vuxna och närstående. Det kan ha stor betydelse att man som vuxen hänger med i utvecklingen och kan föra en diskussion med ungdomarna. 

– Man behöver inte låta ungdomarna vara ensamma experter, man kan vara med och diskutera och ställa krav, och inte låta sig luras. Ofta kommer droger som beställts via nätet levererade direkt hem i brevlådan, kanske i ett dvd-fodral eller i en bok, säger han.

Ett par av problemen med drogmarknaden på nätet är att den är lättillgänglig och anonym, säger Hermansson. Många droger är helt lagliga att köpa in. Det kan ingjuta en känsla av att det är ganska säkert, och okej att hålla på med, menar han. 

Riskfaktorerna är många med att handla droger över nätet. Man riskerar inte bara sitt liv i och med att man tar droger som man inte vet vad de innehåller eller vilka effekter de faktiskt har, många av drogerna som säljs på nätet är nya och okända. Man riskerar även att betala dyra pengar till en försäljare som sedan inte levererar.

De svenska hemsidor som ägnar sig åt att sälja narkotikaklassade preparat kan man spåra upp och göra razzior hos, och straffen blir ofta stränga. Förra året gjorde man ett tillslag i en söderort i Stockholm.

– Av en händelse så kom man på en person som hade några andra personer omkring sig, de sålde ectacyliknande preparat via nätet. Några preparat var narkotikaklassade, andra inte. De fick 14 års fängelse och nedåt.

Dock är det lite svårare att komma åt de försäljare som har sin verksamhet utomlands.

– De kan ha texten på svenska och sitta i ett annat land och sköta handeln. Det är oåtkomligt för rättvisan ifall man inte samarbetar med polis i det landet, säger Hermansson.

Den nya lagen gör bland annat att polis och tull kan beslagta substanser som ännu inte är narkotikaklassade, men som är under utredning. En åklagare fattar sedan beslut om drogerna ska förstöras. Även dopinglagen kommer att omfatta fler substanser än tidigare och straffskalan för dopingbrott blir strängare. Statens folkhälsoinstitut får en förstärkt tillsynskontroll.