Svårt att bygga billiga bostäder i Kina trots storslagna planer
Det är inte ovanligt att projekt för att bygga billiga bostäder i Kina aldrig fullbordas. (Foto: AFP/Getty Images)


Den kinesiska staten, som har problem med vad många menar är en fastighetsbubbla, har sjösatt en ambitiös plan att bygga 36 miljoner billiga lägenheter som en del av kommunistpartiets tolfte femårsplan. 

Det enorma kommunistiska byggprojektet innefattar investeringar på 1,4 biljoner yuan i nybyggen och renoveringar, med målet att bostadspriserna för allmänheten ska sjunka. Tidigare har liknande projekt dock inte varit lyckosamma.

Qi Ji, vice bostadsminister, sade den 9 mars att lokalregeringarna ska investera omkring 500 miljarder yuan. Fabriker, företag och arbetare ska stå för resten. Myndigheterna kommer också ge gynnsamma lån, subventioner och skattelättnader för att se till att projektet blir klart i tid.

Jämfört med planen att bygga 5,8 miljoner billiga bostäder under 2010 har den här planen höjt målsättningen för i år med 72 procent.

Zang Shan, en skribent i Kinafrågor som bor i Washington, sade till Epoch Times:

– När det kinesiska kommunistpartiet beslutar sig för att göra en sådan enorm insats för att bygga så många billiga bostäder innebär det att de är oroade över fastighetsbubblan.

Enligt regler som det kinesiska finansministeriet utfärdade 2007 måste minst 10 procent av vinsterna från fastighetsförsäljning gå till uppförande av lågprisbostäder.

Inkomsterna från markförsäljning förra året uppgick till 2,7 biljoner yuan. Tio procent av detta är bara 270 miljarder yuan, långt mindre än de 1,4 biljoner som behövs för att bygga de 36 miljoner billiga bostäder som planeras.

Kinas riksrevision meddelade resultaten av en undersökning av hur lokalregeringarna investerat i billiga bostäder i 19 provinser och städer från 2007 till 2009. Av 32 städer hade 22 inte levt upp till kravet på att avsätta tio procent av markförsäljningsvinsterna.

Zang tror att om projekter genomförs kommer det ha en betydande påverkan på Kinas fastighetsmarknad. Eftersom lokalregeringarna kommer gå miste om inkomster kommer de sannolikt inte genomföra den tänkta politiken.

– Dessutom finns ju risken att lokalregeringarna ger mindre pengar men bygger fler hus, vilket resulterar i låg kvalitet. Då kommer folk inte vilja köpa dem utan i slutänden i stället söka sig till kommersiellt byggda hus.

Enligt information som publicerats av bostadsförmedlingen i Shenzhen i södra Kina i december förra året, skulle 169 000 nya billiga bostäder ha byggts under den förra femårsplanen, som sträckte sig mellan 2005 och 2010. I december 2010 hade dock bara 20 000 byggts, 12 procent av målet.

Foshan i Guangdongprovinsen hade i oktober 2010 påbörjat 65 procent av de 1600 planerade nybyggena men bara färdigställt 10 procent.

Att bygga billiga bostäder i Kina har visat sig smärtsamt för en del fastighetsutvecklare.

En rapport från ”21st Century Economic Report” avslöjade att Cui City-projektet i Peking har haft långa byggnadsuppehåll. Projektet inleddes 1998 och har släpat sig fram i mer än ett årtionde nu. Mer än 400 000 kvadratmeter har inte byggts klart och entreprenörerna har förlorat 2,1 miljarder yuan.

De låga pris som regeringen är villig att betala för billiga bostäder ger så små vinstmarginaler till utvecklarna att de måste tjäna in pengarna på att försämra byggkvaliteten.

I oktober rapporterade China News att åtta av nio stycken billiga bostäder i Daxingdistriktet i Peking inte klarade hållfasthetsstandarden för betongen. Sex av dem var tvungna att rivas och byggas upp på nytt och de andra två fick förstärkas.

Översatt från engelska