Svårt ändra ohälsosamma levnadsvanor
Många svenskar vill ha hälsosamma matvanor och äta mer frukt och grönt. (Bild: Susanne Larsson/Epoch Times)


Om du vill men känner att det är svårt att komma igång med träningen och lägga sig till med nya hälsosammare levnadsvanor så är du inte ensam. Över 2 miljoner svenskar vill leva ett mer fysiskt aktivt liv, av dem uppger cirka 675 000 eller 27 procent att de behöver stöd med det, enligt nya siffror ur den Nationella folkhälsoenkäten.

En hälsosam livsstil är viktig för folkhälsan och Statens folkhälsoinstitut har för första gången ställt frågan om viljan att förändra sina ohälsosamma levnadsvanor i den Nationella folkhälsoenkäten.

Resultatet från enkäten har presenterats vid den Medicinska riksstämman som nyligen hölls i Göteborg. 

Enkäten visar att cirka 2.5 miljoner svenskar i åldern 16-84 år inte lever ett tillräckligt aktivt liv, mindre än 30 minuter om dagen ägnas åt att röra sig och vara fysiskt aktiv.

Många vill gärna ändra på sina levnadsvanor, 84 procent vill bli mer aktiva men 20 procent behöver stöd med att ändra på sina levnadsvanor.

– Många behöver stöd för att förändra sina levnadsvanor och det är en uppgift som hälso- och sjukvården inte ensamt klarar av. Här behöver hälso -och sjukvården samverka med andra aktörer för att klara en framtida utmaning, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut i en kommentar på myndighetens informationssida.

Tillgång till grönområden ökar den fysiska aktiviteten och närhet till grönområden spelar en betydelsefull roll när det gäller att minska skillnader i hälsa, visar forskning.

Det är främst ekonomiskt utsatta grupper som säger sig behöva stöd för att förbättra levnadsvanorna och det är också dessa grupper som skulle dra största nytta av en förbättrad tillgång till grönområden.

Sarah Wamala efterlyser en samhällsplanering som stimulerar ett aktivt liv och ger mer hälsobefrämjande livsmiljöer.

Många vill också lära sig hur man får bättre matvanor och äta mer frukt och grönt. Av dem som har en mindre konsumtion än rekommenderat av frukt och grönt, säger sig drygt 200 000 svenskar behöva hjälp för att förändra detta. 

I den årliga Nationella folkhälsoenkäten har 20 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 16-84 år fått svara på ett frågeformulär med 75 frågor.