Svaret på gåtan om miljögifter finns i handdukar
Testad handduk med produktnamn "My world" importerad från Kina av Coop. (Foto: Naturskyddsföreningen)


Naturvårdsverkets rapport ”Handdukar med ett smutsigt förflutet” ger svar på gåtan som det svenska reningsverket ställts inför i nästan tio år. Flera kommuner hade upptäckt höga halter av nonylfenoler i avloppsvattnet men inte kunnat hitta källan till det.

Analyser som Naturskyddsföreningen nu gjort av 20 handdukar, som importerats utanför Europa, visar att dessa innehåller så höga halter av nonylfenol att det kan förklara halterna i avloppsvattnet. Även andra tungmetaller upptäcktes vid analyserna, bland annat bly, kadmium och krom. Dessutom innehöll flera handdukar formaldehyd och några brom i höga halter.

Inom EU är det förbjudet att använda nonylfenol eftersom ämnet förorenar vattenmiljön och tas upp av växter och djur. De testade handdukarna kom enligt rapporten bland annat från Indien, Kina, Pakistan och Turkiet. Resultatet av analysen är nu överlämnat till Kemikalieinspektionen som ska avgöra om åtgärder ska vidtas mot återförsäljarna.

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson tycker att konsumenterna bör kräva att importören av handdukarna, som till exempel Coop, Ica, Jysk m.m, skall ta ansvar för att inte ta in sådana produkter till Sverige. Det finns idag inget förbud mot att importera varor som innehåller nonylfenoler eller nonylfenoletoxilater.

Mikael Karlsson bedömer av textilproven att det handlar om tiotals ton som hamnar i avloppsvattnet under ett år. Nonylfenol används i olika tvättprocesser under tillverkningen av handdukarna. Handdukarna är inte farliga att använda för konsumenten.

Bra Miljöval på Naturskyddsföreningen hoppas enligt Frida Hök, som är handläggare där, att fler väljer att miljömärka handdukarna med Bra Miljöval, Svanen eller EU-blomman vilket underlättar för konsumenterna att bedöma varans kvalité.

Mer fakta

Hela listan på handdukarna med miljögifter: http://www.naturskyddsforeningen.se/pdf/handdukar_tabell.pdf” target=”_blank”> http://www.naturskyddsforeningen.se/pdf/handdukar_rapport.pdf