Svärdsmide återskapat från forntiden
Chen Shih-Tsung demonstrerar hur han slipar stålstänger till svärd i sin verkstad. Det är en lång och mödosam process. Minsta fel kan förstöra klingan, som annars skulle ha inbringat tusentals dollar. (Foto: Matthew Robertson/The Epoch Times)


Uppvuxen med kinesiska kampsportsromaner utvecklade Chen Shi-Tsung sakta en önskan om att bli en riktig svärdssmidare. Numera är Chen känd av de kinesiskspråkiga, som sysslar med kampsporter.

Det tog honom åtta år och en förmögenhet att förverkliga sin dröm. Han är den första personen i modern tid som har återskapat denna typ av svärd som tros ha använts i det forna Kina. Nu för han traditionen vidare till sina söner.

Chen bor i Taipei, Taiwan, och bakom honom, där han sitter i soffan, finns höglegerat stål värt tiotusentals dollar. Han är den enda person på denna planet som kan tillverka dessa svärd.

Chen Shih-Tsung arbetade
på en firma som sålde begagnade bildelar under många år. I tysthet samlade han ihop en förmögenhet och på fritiden läste han glupskt och reste mycket i jakten på svärdsmannatraditionen. Legender talar om nedgrävda manualer som beskriver hur ett ofelbart heligt svärd tillverkas. Han reste över hela Taiwan och sedan Kina men fann inte något tillräckligt specifikt eftersom kommunisterna under kulturrevolutionen brände många av de böcker som dokumenterade dessa traditioner. Trots det lärde han sig mycket generella saker, och allt eftersom åren gick började han sakta experimentera med att själv göra svärd.

Vid något tillfälle under sitt resande upptäckte han att materialet i alla gamla svärd var meteoriter som smälts ned. Det är omöjligt att göra det idag, eftersom nedfallet av meteoriter inte är som de var för tusentals år sedan. Den moderna människan vet ändå inte hur forntidens människor förvandlade meteoriterna till svärd.

Chen säger att svärden han gör är genomsyrade av särskilda krafter. Han lärde sig att göra dem av himmelska varelser som besökte honom i hans drömmar. I inledningen till boken han skrivit står det: ”Ord från Purpureremit av Hao Yuans himmelska skola”. Purpureremiten anser processen att smida svärdet vara något som kan ”skrämma upp universum och beröra gudarna”. Endast mästaren kan låsa upp de magiska krafter som gömts i svärdet, skriver eremiten.

Innan han lyckades med sitt första svärd, hade Chen en mycket stark dröm. Ljus, gudar och himmelska varelser trädde inför hans ögon i all sin glans. De kommunicerade med honom ordlöst och visade honom hur man gör ett svärd. Det blev inte den enda gången han hade sådana visioner. Gudomar har dykt upp vid hans sida och gett honom instruktioner när han stod i sin verkstad. Men han är ovillig att beskriva scenerna för de flesta moderna människorna kommer inte att tro på det, menar han.

I motsats till svärdsmidarna i det feodala Kina är Chens kapacitet betydande. Vanligtvis gör han tio svärd i stöten –  när ett kyls ned tar han itu med nästa. När stålet i ett blad blir för hett från slipandet, tar han itu med ett annat blad.


Chen Shih-Tsung som är över 60 år förklarar den kemiska reaktionen som är så avgörande för att lyckas med svärdstillverkningen. (Foto: Matthew Robertson/The Epoch Times).

Chen Shih-Tsung som är över 60 år förklarar den kemiska reaktionen som är så avgörande för att lyckas med svärdstillverkningen. (Foto: Matthew Robertson/The Epoch Times).

Det behövs en speciell kombination av högkvalitativt stål för att göra Chens svärd. De måste vara extremt starka, minst med ett värde på 58 men upp till 65 på Rockwell Hard Scale, ett vanligt sätt att mäta metallers hårdhet, som utvecklats i USA. En vanlig mejsel eller yxa kan ha ett värde mellan 40 till 45, vilket ger en uppfattning om hur hårt stålet i Chens svärd är. De kan dela ett stenblock på mitten.

Chens tillverkning av svärd är relaterad till sammansättningen av materialet. Det tog Chen åtta år innan han kom att snubbla över formeln för sina svärd och han har inte ändrat den sedan dess. Svärdet måste vara både extremt starkt och flexibelt (under intervjun drog Chen svärdet ur stället och spände den sedan i över 60°). Svärd som manuellt kan hettas upp i en öppen eld och sedan hamras i form är inte lika starka som Chens.

Man måste ha ett hjärta som är otroligt lugnt när man ska tillverka ett svärd, förklarar Chen. Han sitter i en timmas meditation innan han börjar en slipsession. Att smida svärd på det här sättet har ett oersättligt mänskligt och andligt inslag.

En av de mest arbetsintensiva stegen i processen är slipning av stålstängerna med hjälp av en snurrande slipmaskin. All slipning gör Chen i sin smedja på landsbygden. Likt en konstnär som kör på ren inspiration, arbetar han 20 timmar i sträck, stoppar bara för mat, vatten och toalettbesök. Här bygger allt på fingertoppskänsla, något som endast kan uppnås genom erfarenhet.

Hela processen måste också göras i ett svep. När väl fingertoppskänslan försvinner, kommer yrkesmannen aldrig att kunna få den tillbaka.


Chen Shih-Tsung skrattar när han sätter tillbaka ett av sina ofärdiga svärd i stället till vänster. Inslagna i tidningspapper på hans vind är vart och ett av dem värda tusentals dollar. (Foto: Matthew Robertson/The Epoch Times).

Chen Shih-Tsung skrattar när han sätter tillbaka ett av sina ofärdiga svärd i stället till vänster. Inslagna i tidningspapper på hans vind är vart och ett av dem värda tusentals dollar. (Foto: Matthew Robertson/The Epoch Times).

Slipningen av stålstängerna till svärd kräver oerhörd precision. Om svärdets ”ryggrad” inte är exakt i mitten, eller exakt rakt, om en av kanterna skärs alltför djupt, blir arbetet förstört. Hetta kan också äventyra klingan.

Slipningen av en metallbit
på en slipsten gör den mycket varm och hettan gör att stålet expanderar. Om stålstången expanderar för mycket kommer den att deformeras och bli oanvändbar. Här är den mänskliga faktorn viktig, för det finns ingen formel för att hantera termisk expansion i svärd. Här gäller kompetens och erfarenhet och det tar år att utveckla.

Slipningen av svärdet är bara halva historien. När ett svärd har fått sin form, är polerat, och getts ett handtag och en skida, börjar en annan process. Det här är det som förvandlar ett värdefullt svärd till ett ovärderligt svärd.

Varje dag måste svärdsmeden gnugga svärdet med en trasa. Detta genererar värme, den molekylära strukturen i stålet förändras när det blir varmt. Två till tre år med gnuggande varje dag gör att strukturen i stålet blir stabilt. Blåa strålar börjar avvika från ytan. Efter det ögonblicket kommer svärdet aldrig mer att rosta, och något mer underhåll behövs inte längre.

Gnuggandet fungerar på grund av en enkel kemisk princip.
– Järn och stål rostar när de kommer i kontakt med luft eftersom luften innehåller fukt. Fukten i luften absorberas av metallen genom porerna och då, i förening med metallisk kristall, resulterar det i en kemisk förändring som orsakar oxidering och rost. För att uttrycka det annorlunda, järn-och stålmaterial som inte har porer rostar inte, förklarar Chen

Det enda sättet att bli av porerna är att gnida stålet tills det blir varmt, vilket tvingar den lilla mängden aluminium som finns i det, att smälta. Eftersom aluminium har låg smältpunkt, kommer det upp till ytan och smälter och blockerar porerna. Det tar år att uppnå detta fullständigt.

Chen är i färd med att undervisa sina söner hur man slipar svärd, och det vilar på deras axlar att föra traditionen vidare.

Tyngden på axlarna är tung. Traditionen med svärdssmide är oerhört viktig för Chen.

– Värdet av ett svärd, som är ett mästerverk, kan aldrig räknas i pengar. Det är en ovärderlig skatt som borde vara en släktklenod för kommande generationer att beundra och vårda.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17164/