Svårare att adoptera från Kina


Ensamstående, diabetiker eller feta personer göre sig icke besvär. Kina bekräftar nu att landet inför strängare regler för adoption av kinesiska barn. Endast gifta par ska godkännas. De nya reglerna börjar gälla i maj.

De nya reglerna ska gälla från och med den 1 maj nästa år, och skälen till dem är att de kinesiska myndigheterna vill ge barnen tillgång till ”bättre familjer och uppväxtvillkor, enligt Kinas synsätt”, skriver Adoptionscentrum i ett pressmeddelande.

Troligen har Kina också ambitionen att begränsa antalet ansökningar totalt, för att underlätta administrationen och förkorta väntetiderna.

Den som vill adoptera enligt de nuvarande reglerna gäller det att sno sig på. Adoptionscentrum måste i så fall ha ansökningshandlingarna senast den 23 mars 2007. Kvoten för ensamstående gäller fram till dess.

Från och med den 1 maj kommer Kina bara att godkänna gifta par som adoptivföräldrar. Äktenskapet ska ha varat i minst två år, alternativt fem år för omgifta personer. Båda makarna ska vara mellan 30 och 50 år och ha ett kroppsmasseindex (BMI) som är under eller lika med 40. Vidare får man inte ha någon sjukdom som kräver livslång medicinering eller som kan förkorta livslängden.

Minst en av makarna måste ha fast sysselsättning och ingen av dem får leva på sjukpension. Kina inför också restriktioner för inkomst och förmögenhet hos de presumtiva adoptivföräldrarna. Familjens nettoförmögenhet ska motsvara minst 80 000 dollar, nästan 547 000 kronor, och årsinkomsten utslagen på samtliga familjemedlemmar, inklusive det nya adoptivbarnet, ska motsvara minst 10 000 dollar, drygt 68 000 kronor.