Svåra snöstormar skadar Kinas skogar
Efter den svåra vintern i Kina befaras jordskred längre fram i år. Detta barn leker i snön vid byn Dahuping i Yongxiulänet i Jiangxiprovinsen. (Foto: China Photos/Getty Images)


De snöstormar som härjat Kina på sistone har allvarligt skadat tio procent av Kinas skog, vilket lett till ekonomiska skador till en kostnad av 57,3 miljarder yuan. Det extrema vädret har också skadat eller dödat omkring 30 000 skyddade vilda djur, allt enligt statsstyrd kinesisk media.

Zhu Lieke, biträdande chef för kinesiska statens skogsvårdsadministration sade i en presskonferens den 19 februari att ungefär 18,6 miljoner hektar skog i 19 provinser skadats, vilket utgör 10 procent av den totala skogsytan i Kina.

Förstörelsen har orsakat stora ekonomiska förluster för skogsbönder som till stora delar är beroende av sitt skogsarbete för sin inkomst. Bara i Hunanprovinsen har 9,24 miljoner människor fått sin inkomst allvarligt påverkad enligt Zhu.

Zhu uppskattade att bönder i de katastrofdrabbade områdena kommer att få sin inkomst från skogsbruk minskad under de kommande tre till fem åren och att glappet mellan tillgång och efterfrågan på trä kommer att öka.

Zhu påpekade att de förluster som skogsindustrin drabbats av är sällsynt svåra. Över 1781 statligt ägda skogsbruk och 1200 plantskolor har skadats. Detta inkluderar Nanlings skogspark i Guangdongprovinsen där mer än 90 procent av träden förstördes.

Yin Weilun, som leder ett inspektionsteam som skogsvårdsadministrationen tillsatt för snökatastrofen, avslöjade nyligen att man funnit att de kraftiga snöstormarna allvarligt skadat ekosystemen i skogarna i Chenzhou i Hunan, vilket orsakat en ekologisk skada som kommer ta 20 år att läka.

Andra regioner har skadats ännu värre, och Yin uppskattade att det kommer ta 30-50 år att hämta sig. I Hunan har 177 statligt ägda skogsbruk, 99 statliga plantskolor, 114 skogsindustrier, 12 naturreservat och 33 nationalparker påverkats allvarligt, med ekonomiska skador på över 12 miljarder yuan.

Om inte vårvädret räddar de flesta träden i de påverkade områdena i tid kommer det att leda till kraftiga jordskred under översvämningsperioden och andra allvarliga skogsproblem. Det stora antalet stormfällda träd kan också leda till risk för skogsbrand, enligt teamet.

Enligt rapporter har 15 fall av skogsbränder eller larm om skogsbränder inträffat mellan 13 och 15 februari i Henyang i Hunan, vilket förstört över 13.33 hektar skog.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-2-26/66615.html