Svåra förhållanden för Kinas kristna
Teologiundervisning i en förbjuden kristen kyrka i sydvästa Kina. Att delta i en sådana bibelstudier betraktas som ett allvarligt brott. (Foto: CAA)


Religion är kontroversiellt i Kina. Att utöva kristendom i sitt eget hem kan leda till fängelsestraff och förföljelse. Ändå är det många som gör det, och det har även blivit en viktig del av den fredliga demokratiaktivismen i landet. Det är inte bara en fråga om religionsfrihet, utan om frihet i vidare bemärkelse.

I Kina är endast den statskontrollerade ”Patriotiska kristna kyrkan” tillåten. Alla vanliga varianter av kristendom är förbjudna, och det är svårt att hitta platser att samlas för gudstjänst. Detta har lett till att många praktiserar i någons hem, så kallad House church-kristendom.

House Church eller Home Church är både en specifik evangelisk rörelse inom kristendomen och en av yttre omständigheter påtvingad situation som har funnits och finns på många plaser runt om i världen. För inte så länge sedan var detta även kontroversiellt i Sverige. I filmen ”Utvandrarna”, som ju bygger på verkliga förhållanden i 1800-talets Sverige, håller man gudstjänst i någons hem i hemlighet, eftersom man följer en annan tradition än statskyrkan, och detta var förbjudet.

I Kina idag riskerar man förföljelse och fängelsestraff för att helt enkelt samlas för att be eller studera bibeln tillsammans i någons hem. I mars i år gjorde den kinesiska polisen räder på flera platser i landet och grep flera House Church-ledare, bland annat i provinserna Hebei och Henan. De som var med har berättats om hur de behandlades mycket brutalt, misshandlades och chockades med elbatonger. Li Gongshe, en 51-årig pastor fick ett revben brutet, och en blott 15-årig kvinnlig predikant arresterades också.

Det finns också en mer direkt strömning av socialt motstånd och demokratiaktivism inom denna rörelse. Vid en tillställning anordnad av den amerikanska kongressens grupp för mänskliga rättigheter, CHRC, den tredje maj i Washington D.C. mötte fyra kända kinesiska författare och advokater media och allmänhet och talade om bland annat dessa frågor, trots de allvarliga konsekvenser detta kan få för dem i Kina.

Författaren Yu Jie, 33 år gammal, är en av Kinas mest kända författare, och hans böcker, trots att de sålt i hundtratusental, är nu förbjudna att återtrycka eller sälja i Kina. Han säger att många unga författare som han har blivit kristna på senare tid, och att det inom deras variant av House Church-kristendom finns det ett starkt fokus på frihet och en uppmuntran till att tala öppet om sådant som är mycket känsligt i Kina idag.

Deras kristna tro går inte att skilja från deras sociala engagemang, och de är övertygade om att Kina måste anamma demokrati. Yu tror inte heller att detta skulle vara omöjligt i Kina, möjligen svårare än det var i andra kommunistiska länder, men ändå helt nödvändigt. Vi kan också minnas den roll kristendom spelade vid järnridåns fall i Europa.

Han är en av grundarna till Independent PEN Center, som är en av få oberoende intellektuella sällskap i Kina, och vars orädda medlemmar ofta utsätts för förföljelse.

Wang Yi, kristen människorättsadvokat och även han medlem i Independent PEN Center, uppskattar att ett 60-tal PEN-medlemmar sitter fängslade i Kina. Han är också en hängiven bloggare, ett annat sätt som många inom den här gruppen av aktivister använder för att sprida information och åsikter, även om också deras bloggar ofta stängs ner eller blockeras av staten.

Människorättsadvokater med hög profil som Wang har även gjort det att ta sig an fall av MR-kränkningar till en form av protest i sig. Genom att göra fallet känt och uppmärksammat och försvara de anklagade i domstol sprider de fakta om situationen. Så skedde till exempel i det ovan nämnda fallet från Henan, som de kända advokaterna Zhang Xingshui och Fan Yafeng tog sig an.

Den här formen av ”mjuk” aktivism är dock inte heller ofarlig, och allt oftare ger sig staten i stället på advokaterna, som till exempel det mycket uppmärksammade fallet med Gao Zhisheng som ET tidigare rapporterat om.

Båda dessa talare påpekade hur viktigt det är att vi i väst försöker påverka. Yu Jie nämnde exemplet med Yahoo! som hjälpte den kinesiska regimen att gripa flera kristna författare, vilka sedan fick långa fängelsestraff, som ett exempel på ett svek på den här punkten. Wang Yi menade att vi i väst borde öppna mer dialog med gräsrotsrörelser i Kina i stället för att hoppas att regimen ska ändra beteende.

Källa: http://www.theepochtimes.com/news/6-5-8/41324.html, http://www.theepochtimes.com/news/6-3-22/39591.html


Yi Jie, en av Kinas populäraste författare, vill avslöja vad som händer i Kina för folk i väst. (Foto: Gary Feuerberg/The Epoch Times)

Yi Jie, en av Kinas populäraste författare, vill avslöja vad som händer i Kina för folk i väst. (Foto: Gary Feuerberg/The Epoch Times)