Svår torka i sydvästra Kina förvärras ytterligare
En vattenbuffel i en uttorkad damm i Shilin-häradet i Yunnanprovinsen. (Foto: Getty Images)


Mer än 11 miljoner människor lider av dricksvattenbrist efter en ihållande torka i sydvästra Kina. Enligt China News har fem provinser, däribland Yunnan, Guizhou, Guangxi och Sichuan drabbats.

Torkan har påverkat 2,1 miljoner hektar åkermark och hotar vattenförsörjningen för mer än sex miljoner boskapsdjur.

I Yunnan är torkan den värsta på sex årtionden och började redan förra hösten. Än så länge beräknas de direkta ekonomiska förlusterna till mer än tio miljarder yuan, enligt statliga nyhetsbyrån Xinhua.

Under de närmsta tio dagarna förväntar man sig inget regn som skulle vara tillräckligt kraftigt för att göra slut på torkan, enligt det lokala meteorologicentret. Medeltemperaturen i de påverkade provinserna ligger mellan en och två grader högre än förra året. Dessa tecken tyder på att torkan kommer att fortsätta långt in i mars.

Myndigheterna har infört vattenransonering för civila och beordrat företag med kraftig vattenanvändning att stänga ner verksamheten.

Man söker efter orsakerna till den nuvarande torkan och flera experter tror att den är ett resultat av föroreningar och brist på hänsyn till det ekologiska systemet i Kina. Vattenkonservationsexperten Wang Weiluo anser att torkan är ett direkt resultat av förstörandet av ekosystem på Qinghai-Tibet-platån.

– De få större floderna nära Yangtzefloddalens övre del, såsom Jinsha, Lancang och Nujiang, har utsatts för svåra skador på ekosystemet och därmed drabbats av låga flöden i år, sade Wang till Radio Free Asia.

Översatt från engelskan: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30872/