Svampar helar vår jord
(Foto: Vaclav Volrab /Shutterstock)


Hatten är inte svampens största del. Den finns under jord, i ett nätverk av trådar som kallas mycel. Mycelet spelar en avgörande roll i ekosystemet vad gäller balansen mellan liv och död. Även för den mänskliga civilisationen kan de visa vägen för en friskare, mer hållbar framtid.

 

iStock_000086800601_Large-674x449

Det mesta av en svamp finns faktiskt under jord i ett nätverk av mycel. (Foto: Udomsook /iStock)

Ett exempel kommer från 2012, då forskare på Yale University upptäckte en mycelart i Amazonas regnskog som kan bryta ned plast.

Här finns det stor potential. Under de senaste 70 åren har vi tillverkat och kastat bort mängder med plast. Bara under 2013 producerades omkring 300 miljoner ton plastprodukter i världen. En viss del kan återvinnas (runt åtta procent), men det mesta hamnar i naturen där de normala mekanismerna i miljön inte kan bryta ned plastens komplexa kemiska uppbyggnad.

Svampprodukter

(Foto: Lukaves /iStock)

(Foto: Lukaves /iStock)

Detta plastätande mycel, Pestalotiopsis microspora, kan hjälpa oss att minska lite på ansamlingen av normalt icke nedbrytbart avfall. Samtidigt kan andra mycelarter hjälpa oss att helt och hållet få bort användningen av konventionella plaster.

På Ecovative, ett företag i Albany i USA som jobbar med miljövänliga material, har forskarna utvecklat kostnadseffektiva, mycelbaserade produkter med stora fördelar jämfört med traditionella motsvarigheter.

En av Ecovatives produkter, Myco Foam, används av Dell och andra företag för att ersätta plastskum.

Myco Foam är helt och hållet tillverkat av svamp- och växtmaterial, medan plastskum som Styrofoam är en oljebaserad produkt tillverkad av cancerframkallande kemikalier. Det här betyder att Myco Foam kommer att absorberas av jorden på ett säkert sätt efter att den tjänat ut, medan plastskum förblir giftigt avfall för evigt.

”Naturen har utvecklat lösningar i hundratusentals år. Vi måste bara lära oss vad dessa lösningar innebär.”

Sue Van Hook, mykolog

En del av Ecovatives produkter har till och med bättre funktion än de traditionella. Den första produkten som företaget utvecklade är en mycelbaserad isoleringsskiva som skapats för att ersätta oljebaserat isoleringsmaterial. Båda produkterna isolerar på ett bra sätt, men svampmaterialet är brandsäkert, medan det konventionella materialet lätt kan antändas.

Ecovatives mykolog, Sue Van Hook, har studerat svampekologi de senaste 45 åren. Hon säger att svampar har mycket att lära oss om vi är uppmärksamma.

– Naturen har utvecklat lösningar i hundratusentals år. Vi måste bara lära oss vad dessa lösningar innebär. Vi vet att de är fungerande lösningar eftersom de annars hade dött ut. Svampar har varit tvungna att anpassa sig till många, många förändringar de senaste 1,7 miljarder åren, så de har en uppsättning gener som kan reagera på olika utmaningar, sade Van Hook.

Under jordens tumultartade historia har svampar varit tvungna att anpassa sig för perioder av massutrotning och stora omvälvningar. Detta har gett mycelet en mängd olika egenskaper som vi kan dra nytta av.

– De kan binda ihop saker på ett väldigt starkt sätt. De kan binda ihop saker löst. De kan binda ihop saker med mycket elasticitet eller stelhet, beroende på hur vi hanterar andra variabler. Det finns en mängd egenskaper i den flexibla styrkan och hoppressande styrkan som vi kan få ut från deras prestationer beroende på vilka växtförhållanden, näringsämnen och svamparter vi väljer att arbeta med, sade Van Hook.

En av Ecovatives produkter, Myco Board, används för närvarande i möbler, akustikplattor och surfbrädor, och ska snart tillämpas som byggmaterial. Den nya, bastanta Myco Board är utformad för att kunna ersätta standardspånskivan, med samma styrka men utan lim som innehåller formaldehyd.

– Svampen fungerar som ett harts som binder ihop växtfibrer. Partiklarna kan vara av trä eller jordbruksprodukter som är mer förnybara i sina livscykler, sade Van Hook.

Och till skillnad från syntetiskt harts från fossila bränslen är mycelet helt förnybart och hållbart.

– Det klonar sig självt och växer, så det är ett självformande harts som bara fortsätter så länge det har lite mat, sade Van Hook.

Tillbaka till jorden

(Foto: Piter1977 /iStock)

(Foto: Piter1977 /iStock)

Svampar har många andra egenskaper förutom att minska plastavfallet. Vissa används som mat. Andra används för att tillverka medicin.

Svampar stöder också våra liv på sätt vi kanske inte lägger märke till. De kultiverar jorden. När växter och djur dör hjälper svampar till att bryta ner de ruttnande kropparna och fullbordar så livscykeln.

– En del svampar fungerar i ett symbiotiskt förhållande med växters rotsystem. De nedbrytande svamparnas arbetssätt är att ta molekylerna som de gröna växterna har byggt upp genom fotosyntes, där koldioxid, vatten och solljus används för att tillverka socker. Svampen bryter ner detta socker till koldioxid och vatten. Det är en omvänd fotosyntes, sade Van Hook.

I örtmediciner används svampar som till exempel reishi, shiitake, chaga och cordyceps för att stärka människors immunsystem. I boken ” Mycelium Running: How Mushrooms Can Help Save the World” säger svampkännaren Paul Stamets att mycel hjälper till att stärka immunsystemet i miljön.

– Vare sig livsmiljöerna har skadats av mänsklig aktivitet eller naturkatastrof … kan svampar hjälpa till med återhämtningen. Alltmedan generationer av mycel genomgår cykler i en livsmiljö så ökar jorddjupet och fukten, vilket ökar bärförmågan i miljön och mångfalden hos dess arter, skriver Stamets.

Mycel är en väsentlig komponent för att skapa frisk jord och hålla livscykeln igång och det ekologiska immunsystemet starkt.

”För de människor vars kulturer är kritiskt kopplade till marken, faller kulturerna sönder om marken inte är frisk. Inom urbana områden inser vi inte att vi är kopplade till jorden, så vi ignorerar den och misshandlar den.”

Nance Klehm, hortonom

Nance Klehm, en femte generationens hortonom baserad i Chicago, jobbar just nu på en bok om jord. Klehms organisation, Social Ecologies, arbetar med lokalinvånare för att skapa sundare boendemiljöer. En av teknikerna som Social Ecologies lär ut är bioremediering – en metod där man använder de biologiska egenskaperna hos svampar, bakterier och växter för att få friskare jord.

Vi tänker ofta på jordkvalitet endast i termer av vad man kan odla i den, men Klehm säger att den spelar många viktiga roller.

– Det handlar inte bara om mat, men det är så de flesta människor kommer in på det här eftersom de vill odla lite tomater. En frisk jord är bra för vår luftkvalitet. Den absorberar våra kolutsläpp. Den hanterar problem med stormfloder och förhindrar översvämningar i våra källare. Jord kan göra mycket om man jobbar med den. Men om vi behandlar den felaktigt blir den bara smuts, sade Klehm.

Klehm säger att mycel inte bara bevarar fukten i jorden och ger mjukhet. De är också nätverk för näringsämnen, fungerar som lager för kol och absorberar föroreningar.

– Vi införlivar svampar på platser där vi försöker hjälpa träd. Omkring 80 procent av alla växter samarbetar med svamp på något sätt. Vi använder också svampar när vi arbetar med speciella oorganiska kemikalier. Svampar är kända för att rena kolväten och oljeprodukter.

Jordens förnyelseprocess kan ta flera år eller till och med decennier, men det är mycket billigare och mycket mer holistiskt än konventionella metoder.

På lokal nivå äger projekt med bioremediering rum över hela världen.

– Ursprungsbefolkningar använder detta väldigt mycket. För de människor vars kulturer är kritiskt kopplade till marken, faller kulturerna sönder om marken inte är frisk. Inom urbana områden inser vi inte att vi är kopplade till jorden, så vi ignorerar den och misshandlar den, sade Klehm.

Svampar är essentiella för livet på jorden på många vis. Ju bättre vi kan förstå och använda deras kraft, desto ljusare är vår framtid.

– Det finns en fobi mot svamp, och jag tror att det är därför de har varit undanskuffade så länge. Det handlar om att komma över rädslor, och att lita på att naturen alltid har tagit hand om oss och kommer att fortsätta ta hand om oss, sade Van Hook.

Kom ihåg bästa kassen när du ska handla

Bakterien som äter plast nytt vapen mot nedskräpning