Svala förväntningar på Medvedev
Rysslands nye president Dmitry Medvedev på sitt kontor i Moskva 7 maj 2008. (DMITRY ASTAKHOV/AFP/Getty Images)


Fler än 2000 personer var inbjudna till Kremls tronrum för att se Medvedev officiellt svära sin ed. Medan Medvedev var den kandidat som Putin önskade se som sin efterträdare anser vissa västerländska observatörer att hans överlägsna seger i valet i mars var ”orättvist.”

I sitt första tal som president lovade Medvedev att värna om de mänskliga rättigheterna och medborgerliga friheter. Bland Moskvas invånare finns det de som säger att de hoppas att han ska infria sina löften men att de inte förväntar sig någon större förändring jämfört med Putins tid.

– Jag förväntar mig frihet, demokrati, utveckling och att vi ska skydda Rysslands intressen. Men det känns inte som att vi har bytt ut presidenten – nu har vi två presidenter istället för en. Jag tyckte dock om att han svor inför konstitutionen att iakta människorätt och frihet, säger den ryske medborgaren Sergey Skryabin.

Den stigande inflationen
gör ekonomin till en viktig fråga för de ryska medborgarna, eftersom många fortfarande kämpar för att uppnå sina grundläggande behov.

– Jag jobbar inom det statliga skolväsendet och jag förväntar mig höjda löner så att de uppnår miniminivån för levnadskostnaderna, säger utbildningsspecialisten Lidia Lavrova.

Frågan kvarstår om vilken roll Putin kommer att spela i Medvedevs regering. Medvedev har redan nominerat Putin till premiärminister och hävdar att han på många sätt kommer att gå vidare i Putins spår.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-10/70520.html