Sunzi och boken “Krigskonsten”
Sunzi skriver boken "Krigskonst", illustrerad av SM Yang, Epoch Times.


Sunzi även känd som Sun Tzu var en högt uppsatt militär, en fältherre och strateg. I Kinas historia anses han vara den genom tiderna största läraren i strategi och ledarskap.

Sunzis riktiga namn var Sun Wu och han föddes år 535 f. Kr. Ursprungligen var han en ädling från Qi som levde i slutet av Vår- och höstperioden. När krig bröt ut, flydde han till kungariket Wu och levde ett tillbakadraget liv där han ägnade sig åt att studera krigskonst. Boken Krigskonsten är en värdefull kinesisk militär avhandling vilken tillskrivits Sunzi, som arbetade som general för kungen av kungariket Wu.

En dag kallade kungen till sig Sunzi och sade:
– Du skrev tretton kapitel i boken Krigskonsten och det verkar som om teorin i varje kapitel är helt perfekt. Men det är teoretiskt och ingen vet om alla de teorierna går att använda rent praktiskt.

På detta svarade Sunzi kungen:
– Kan du skicka över någon och låta mig demonstrera mina teorier? Sedan kommer du kunna förstå krigets konst.

Kungen befallde omedelbart att 180 tjänsteflickor i palatset skulle skickas för att fungera som militärer. Sunzi delade först in dem i två lag och två konkubiner utsågs som kaptener för var sitt lag, dessa bihustrur var kungens favoriter.

I början av träningarna tog inte pigorna uppdraget på allvar och följde inte exakt de instruktioner som Sunzi gav åt dem. Därför blev exercisen en enda röra oavsett hur tydligt och hur många gånger han upprepade vad han hade lärt flickorna.

Om och om igen, bad Sunzi pigorna att inte ta detta som ett skämt och varnade dem för att göra misstag annars skulle de straffas enligt militär lag. Efter att exercisen satte igång igen skrattade flickorna ändå och brydde sig inte om Sunzi.

Sunzi tittade argt på kaptenerna och sade till dem:
– Ni båda, som kaptener har ni underlåtit att uppfylla er tillsynsplikt och måste acceptera straffet.

De två konkubinerna avrättades på militär befallning.

Efter att ha förlorat två av sina favoritkonkubiner var kungen inte på humör att följa exercisen längre. Sunzi blev mycket besviken och sade till kungen:
– Så du vill slåss bara på pappret och har ingen avsikt att rätta till det militära.

Kungen blev upplyst av Sunzi och förstod att denne verkligen var en enastående talang i krigskonst. Sunzi utnämndes därefter som general och kom efteråt att erövrade västra Chu och norra delen av mittens rike.

Under sitt liv åstadkom Sunzi inte bara lysande militära bedrifter, utan lämnade efter sig värdefulla teorier om militär konst, speciellt avhandlingen ”Krigskonsten”, som endast har 13 kapitel och 5000 ord, trots det avspeglar de fullt ut hans militära tänkande.

Boken Krigskonsten omfattade nästan samtliga militära teorier såsom strategi, psykologi, meteorologi, topografi med mera. Dessutom ingår även politik, ekonomi, historia, filosofi, litteratur och naturvetenskap. När därför verket offentliggjordes fäste kinesiska politiker, strateger, filosofer och författare vikt vid den. Dessutom spreds den också ut över världen. Så tidigt som under Tangdynastin hade boken spridits till Japan. Numera används teorier och idéer från Krigskonsten ofta i beslutsprocessen i den moderna affärsvärlden såväl som i ledarskapssammanhang.

Enligt ”Krigskonsten” är den militära styrkans högsta status att kunna ”erövra andra arméer utan att strida”, vilket betyder att seger kan nås utan att använda en enda soldat.

Sunzi förespråkade ”försiktighetsåtgärder i krig.” I Krigskonsten skriver han: ”Krig är en viktig nationell händelse som får allvarliga effekter inte bara på människors liv och död utan på nationens överlevnad. Därför ska vi vara försiktiga med att överväga om det är lämpligt att starta ett krig med andra nationer”. Dessutom varnade han kungar och generaler av olika nationer att inte gå i krig enbart på grund av ilska. Ur hans synvinkel bör människan tänka två gånger innan hon startar ett krig och beslutet ska vara baserat på den egna nationens intressen.

Det anses allmänt att boken Krigskonsten är en bok om att vinna en strid. Men det är också en bok som lär människor att förstå att syftet med att militära styrkor är till för att hålla människor ifrån att lida i vild, förvirrande oordning och föra tillbaka freden till folket. Dessutom kan de som förespråkar krig upplysas av teorierna i Krigskonsten, förstå den verkliga meningen med livet och slutligen lägga ner sina vapen.

Utifrån undervisningen i boken har folk historiskt förstått hur de ska främja sina liv genom att förbättra sin dygd och kungar och hovmän har lärt sig hur man hanterar nationella angelägenheter genom dygd. Idag tar ledare i alla samhällsskikt boken Krigskonsten som vägledning vid utformningen av strategier och ledarskap. Boken finns utgiven på svenska.