Sun Simiao - berömd kinesisk läkare
Sun Simiao var en enastående kinesisk läkare. (Epoch Times)


Sun Simiao, även kallad Kinas medicinkung och Himmelske doktor Sun, var en berömd kinesisk läkare. Han höll också på med qigong för att bibehålla en god hälsa.

Sun föddes under Västra Wei-dynastin. Enligt legenden levde han i 141 år. Sun beslöt sig för att lära sig medicin eftersom han ofta blev sjuk när han var ung. Han kunde sina kinesiska klassiker, historia och hundra skolors läror.

Han kunde memorera tusentals meningar dagligen vid sju års ålder. Han kallades ett heligt barn för sin förmåga att dagligen memorera en artikel på över 1 000 ord.

Vid 20 års ålder kunde han diskutera Lao Zis och Zhuang Zis teorier på expertnivå. Han var också bra på de buddhistiska klassikerna.

Sun vägrade bli en statstjänsteman under Sui- och Tangdynastierna. Tangdynastins kejsare Li Shimin besökte honom personligen.

Sun Simiao gjorde sig känd för att ha summerat de kliniska erfarenheterna och medicinska teorierna som fanns innan Tangdynastin. Detta blev till två böcker “Qian Jin Yao Fang” (“Ordinationer värda tusen liang [ett forntida kinesiskt viktmått] guld”)* och “Qian Jin Yi Fang” (”Tillägg till ordinationer värda tusen liang guld”)*. “Qian Jin Yao Fang” består av 30 volymer och omfattar 232 medicinska fall.

Sun Simiao skrev över 80 böcker under sitt liv. Förutom ovan nämnda böcker skrev han “Lao Zi Zhu” (“Lao Zis anteckningar”)*, “Zhuang Zi Zhu” (“Zhuang Zis anteckningar”)*, en bok om “Zhen Zhong Su Shu” (“Sängboken”)*, en bok om “Hui San Jiao Lun”, tre volymer av “Fu Lu Lun” (“Om lycka och glädje”)*, en bok om “She Sheng Zhen Lun” (“Råd för att kultivera hälsan”)* och en bok om “Gui Jing” (“Enligt sköldpaddan”)*, med flera.

Han trodde att “ett mänskligt liv är mycket värdefullt, det är värt mer än tusen liang guld.” På grund av den här tron gav han sin bok titeln “Qian Jin”, som betyder tusen liang guld. Boken i sin helhet innehåller 5 300 ordinationer och har en stor bredd med rikt innehåll.

Det är ett enormt verk om medicinsk vetenskap från Tangdynastin. Det hade en stor betydelse förr och bidrog mycket till den medicinska utvecklingen, speciellt ordinationer till senare generationer. Den akademiska texten bidrog också till den medicinska utvecklingen i Korea och Japan.

“Qian Jin Yi Fang” består också av 30 volymer. Sun Simiao skrev den mot slutet av sitt liv. Det är ett omfattande komplement till “Qian Jin Yao Fang”.

“Qian Jin Yi Fang” delade han in i 189 fall, som täcker in över 2900 ordinationer. Den föreskriver över 800 mediciner och erbjuder sätt att bota febersjukdomar, stroke, akne, bölder och olika andra sjukdomar.

Del 2 handlar om Sun Simiaos medicinska etik och vidare bidrag till medicinen.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28658/

*Fri översättning