Sun Simiao - berömd kinesisk läkare del 2
Sun Simiao var en enastående kinesisk läkare. (Foto: Epoch Times)


Sun Simiao menade att medicin är godhetens konstform. I hans bok “Da Yi Jing Chen” (Stora läkares uppriktighet och hängivenhet, fri översättning), skrev han: ”När en stor läkare behandlar en patient måste han koncentrera sig, lugna ner sig och vara fri från begär och strävanden.

Han måste ha ett barmhärtigt hjärta och med hängivenhet ägna sig åt att befria patienter från sjukdomar. Om patienter kommer för behandlingar, oavsett rang på den sociala skalan, om de är rika eller fattiga, gamla eller unga, vackra eller fula, fiender eller släktingar, Han-kineser eller av någon annan etnisk grupp, intelligent eller dum, så ska läkaren behandla dem lika, som om de alla vore läkarens nära och kära…”

Han införde en helhetssyn på botandet av sjukdomar. Han trodde att om man med skicklighet vårdar och bryr sig om sig själv, kunde man bli fri från sjukdomar. Så länge ”en bra läkare behandlar sjukdomen med ordinationer och akupunktur kommer patientens sjukdom att kunna läkas och katastrofer på Jorden kan undvikas.”

Han betonade medicinsk etik och behandlade alla patienter lika. Han sade:

– Ett mänskligt liv är mycket värdefullt, det är värt mer än tusen liang guld.

Sun Simiao lade också ner mycket tid på gynekologi och pediatrik. Han skrev tre volymer om “fu ren fang” (gynekologi) och två volymer om “shao xiao ying ru fang” (pediatrik), som sattes in i “Qian Jin Yao Fang.”

“Qian Jin Yao Fang” är det tidigaste uppslagsverket över medicinska fall i Kina. Det täcker ett brett område, från grundläggande medicinska teorier till olika kliniska fall och från teorier och metoder till ordinationer och läkemedel. En del av boken innehåller klassiskt material.

I en annan del av boken finns detaljerade empiriska formler och ordinationer som cirkulerade hos befolkningen. Den här boken inkluderar även huvuddragen hos olika läror och passar för folk med olika utbildningsnivåer. Än idag är den populär. Den är verkligen en tillgång för den traditionella kinesiska medicinen.

Genom att jämföra kliniska erfarenheter och receptens ordinationer från en annan berömd läkare under Han-dynastin, Zhang Zhongjing, med Sun Simiaos, visar boken på Sun Simiaos djupa medicinska kunskaper och ovanliga medicinska kunnighet.

Senare generationer har kallat “Qian Jin Fang”, det vill säga de två böckerna “Qian Jin Yao Fang” och “Qian Jin Yi Fang”, för förfadern till receptens ordinationer.

Sun Simiao värdesatte en fortsatt god hälsa och praktiserade aktivt sina värderingar. Eftersom han var bra på konsten att måna om sin hälsa, blev han över 100 år och hade fortfarande både god syn och hörsel trots sin höga ålder.

Han kombinerade idéer om att hålla sig vid god hälsa, från konfucianismen, taoismen och från Indien, med traditionell kinesisk medicin. Han föreslog många praktiska och effektiva sätt att sköta hälsan, som än idag vägleder folk i det dagliga livet.

Till exempel: “Man måste ha ett balanserat sinne och inte bara söka efter bekräftelse och självintresse. Var återhållsam med maten, ät eller drick inte för mycket. Var uppmärksam på qi- och blodcirkulationen och bli inte lat och orörlig. Lev ett vanligt liv och bryt inte mot naturlagarna…”

Sun Simiao var också den första som uppfann en urinkateter. Enligt historiska källor kunde en av hans patienter inte kissa. När Sun såg att patienten hade mycket ont tänkte han, ”Det är redan för sent att ge honom medicinsk behandling. Om det fanns ett sätt att få in en slang i urinröret skulle urinen kanske kunna rinna ut naturligt.”

Han såg ett grannbarn leka med en lökstjälk som han blåste i. Lökstjälken var mycket tunn, lång och mjuk. Sun bestämde sig för att använda en sådan stjälk och gjorde ett försök. När han hade valt en passande lökstjälk brände han den varsamt och skar av den vassa änden. Sedan förde han in den försiktigt i patientens urinrör.

Därpå blåste han en gång i stjälken. Som förväntat rann urinen ut genom stjälken. Patientens svullna buk blev gradvis mindre och patientens sjukdom blev även botad.

Genom att måna om sin moral och dygd och genom sin talang blev Sun Simiao en stor personlighet, som vanligt folk och professionella medicinare har haft stor respekt för i många generationer.

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28988/