Sun Quan - mästare i att hitta talanger till riket
Sun Quan – mästare i att välja talanger till sitt rike. (Illustratör: Blue Hsiao, Epoch Times)


Sun Quan grundade Östra Wu under de Tre kungadömenas period, som inkluderade rikena Cao-Wei, Shu-Han och Östra Wu. Den här tidsperioden i den kinesiska historien markerar slutet för Östra Handynastins tid, och krigsherrar låg i ständig strid med varandra.

När Sun Quans far dog och hans bror mördades ärvde han vid arton års ålder broderns territorium. Sun Quan var en härskare som gynnade och befordrade talanger, vilket hjälpte honom att klara sig igenom flera kriser under de Tre kungadömenas kaotiska period.

Sun Quan befordrade flera ganska okända men dugliga personer till viktiga poster. Och hans största utmaning blev att övertyga de ledande generalerna att dessa var kapabla att ta ett sådant stort ansvar.

Det finns en berättelse om hur Sun Quan övertygade de äldre generalerna. När han skulle hålla en bankett bjöd han in en nyss utnämnd general som kom från fattiga förhållanden, tillsammans med två högt uppsatta äldre generaler, vilka utsetts till ställföreträdare för den nye generalen.

Ärrad kämpe

Under banketten bad Sun Quan den nyutnämnde generalen ta av sig manteln, vilket avslöjade att han hade många ärr över hela kroppen. Sun Quan frågade den nye generalen om ärren och i vilka strider han fått dem. Generalen berättade om striderna och alla på banketten blev imponerade.

Sun Quan sade att han var tacksam för att generalen hade stridit så hårt för honom. Sedan berättade han att det var därför han utsett honom till general och anförtrott honom så viktiga uppgifter. De två äldre generalerna förstod då att mannen förtjänade sin post.

Precis som väntat blev Sun Quan inte besviken på den nye generalen. När Cao Cao ledde ett anfall med 400 000 krigare, försvarade den nye generalen landet och Cao Cao blev tvungen att retirera.

Unga talanger utmärker sig

Sun Quan berömda ord: ”Värdesätt en människas förtjänster och ignorera hans brister” gjorde Östra Wu till en stark och välmående stat med god inrikespolitik. Några unga talanger, såsom Zhou Yu, Lu Meng och Lu Xun, anförtroddes makt vid rätt tidpunkt och behandlades med stor respekt.

I slaget vid De röda klipporna bildade Zhou Yu allians med Liu Bei, som sedermera grundade riket Shu-Han.  Alliansens syfte var att besegra de starkare trupperna som leddes av Cao Cao, vilket ytterligare befäste grunden för Östra Wu-riket.

Lu Meng utmärkte sig inte bara i många strider utan samarbetade även med Lu Xun för att besegra Guan Yu, en av de mest berömda generalerna i kungariket Shu-Han, för att öka Östra Wus territorium. Lu Xun vann en stor seger över Shu-Hans trupper i slaget vid Yiling, och besegrade Cao-Weis armé, vilket gjorde honom till nyckelperson i Östra Wu.

Styret förändras

Under sina sista tjugo regeringsår var Sun Quans rike relativt stabilt, men gradvis förändrades hans inställning till sina underordnade. Han var inte lika tillmötesgående som tidigare utan blev avundsjuk, och införde noggranna kontrollåtgärder för att övervaka sitt folk, eller dödade dem godtyckligt.

Dessutom höjde han skatterna upprepade gånger, vilket orsakade att folket gjorde revolt flera gånger. Dessa småskaliga uppror som snabbt dämpades, visar att Sun Quan inte var lika populär hos folket under den sista tiden vid makten.

Sun Quans regeringstid kan därför delas in i två tydligt åtskilda skeden genom sättet han behandlade sitt folk på. I det första skedet, som varade i trettio år, mötte Sun Quan svåra utmaningar såväl inom som utom riket. Under den perioden gjorde han därför stora ansträngningar för att uppmuntra och gynna personer med talanger.
I det andra skedet som varade tjugo år levde han i en relativt stabil miljö, men upprepade samma misstag som många härskare gjort – han blev arrogant.