Sumptallen kan förbättra klimatet i sydöstra USA
Ett amerikanskt barrträd, Longleaf måste brännas för att fullända sin livscykel. Efter en brand börjar trädet åter gro och växa till sig. (Foto: Courtesy of National Wildlife Federation)


En inhemsk tall kan förbättra marken och hjälpa människorna som bebor den. Många säger att detta träd kan rädda arbetstillfällen, stå emot klimatförändringar och hjälpa fattiga i sydstaterna. 

Amerikanska Longleaf Initiative leder insatserna för att återställa sumptallen (Pinus palustris). The Southern Company, ett stort allmännyttigt företag, flera högskolor och universitet, och National Wildlife Federation (NWF) bevaringsgrupp finns bland medlemmarna.

Enligt en rapport från NWF kräver man att en stor insats görs för att få tillbaka det gamla trädet. De anser att den här tallen kan vara till nytta för människor på många sätt. 

Träden skulle inte bara erbjuda en bra inkomstkälla av tallströ och värdefullt virke, experter säger att det också skulle ge en rik och varierande livsmiljö, öppen för hjort, vaktel, goffersköldpaddor och många andra djur.

Tallskogen hyser lika många arter som nationalparken Everglades eller regnskogen i Stillahavsområdet. Kalkon, hjort och vaktel kan frodas i det speciella ekosystem som träden ger. I sin tur kan dessa djur tillhandahålla mat, medan jakt och turism kan ge jobb.

-Vi arbetar med statliga och federala myndigheter för att stödja privata markägare med både teknisk support och kostnader samt direkta utbetalningar till små markägare för att återställa tallskogen, säger Tom Darden från Longleaf alliansen i ett mejl.

Darden sade också att gruppen gör nya försök att nå minoritetsmarkägare och engagera dem i arbetet med att bevara tallskogen.


En Longleaf tallskog stöder också många olika djurarter. (Foto: Courtesy of National Wildlife Federation)

En Longleaf tallskog stöder också många olika djurarter. (Foto: Courtesy of National Wildlife Federation)

Privata företag, statliga myndigheter, välgörenhetsstiftelser, forskare och jurister har också bidragit till planen.

Trädet kan stå emot hårda vindar bättre än andra tallträd, enligt rapporten, och de klarar också översvämmningar.

Sumptallen står inte bara emot skogsbränder, de kräver också eld för att kunna gro. Den naturliga processen med låg intensitetsbränder i tallskogen kan förhindra förödande bränder som den 2007, där över 4000 hektar i de södra staterna brann.

Virkesföretag har planterat icke inhemska arter eftersom de är snabbväxande. Ändå har dessa jämförelsevis svagare sorter visat sig vara sårbara för snytbaggar (en skalbagge som ger sig på barrträd).

Sumptallen är resistent mot snytbaggen och dess trä är långt starkare än både loblolly och slashtallarnas. Dess öppna form gör att solljuset kan nå skogsmarken, så att undervegetationen såsom liljor och blåbär kan växa.

För att läsa rapporten, vänligen besök: http://www.nwf.org/nwfwebadmin/binaryVault/12-10-09_LongLeafPineReport_FINAL.pdf
http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26616/