Subtopia skapar förutsättningar för film


Filmbyn i Botkyrka utanför Stockholm erbjuder ett nätverk för alla med intresse av att göra film. Den är öppen för både professionella filmare och för filmintresserade som aldrig har hållit i en kamera förut.

Subtopia ger filmare möjlighet att förverkliga sina filmvisioner. Man erbjuder studios, utbildning, utrustning och ekonomiskt stöd.

Jonas Boutani Werner är projektledare för filmbyn i Botkyrka. Den finns i en gammal stenlada som LM Ericsson en gång byggde som stall för mjölkproduktion. Nu är den ombyggd till kontorslokaler, restaurang och studios.

– Filmbyn är en del av Subtopia som är ett projekt som startade för tio år tillsammans med Botkyrka kommun.  Botkyrka hade under en längre tid haft dåligt rykte i media, stora sociala problem hörde till vardagen och nu behövdes en förändring, säger Jonas Boutani Werner.

Med Subtopia fick kommunen en annan profil. Etablerade företag inom film och nycirkus lade sin verksamhet där. I dag finns 45 företag i Subtopias lokaler och kulturverksamheten växer hela tiden.

– Det som är viktigt för filmbyn är att den ska växa och skapa förutsättningar. Det ska vara ett  in- och utflöde av företag och personer som befinner sig här. Alla kan dra sitt strå till stacken på något sätt för att verksamheten ska växa, säger Jonas.

Man utgår från ett kretsloppstänk där företagare och personer inte enbart kan hyra studios eller utrustning. Den som vill hyra ett kontor men inte har råd med hyran, kan exempelvis hålla en kurs inom sitt ämne för elever på filmbyn inom ditt ämne. Den som vill se hur en filminspelning går till, kan hjälpa till att koka kaffe på någon inspelningen.

– Det ska vara ett öppet klimat. Jag har fått inspiration från Danmarks filmhögskola där både folk från gatan, studenter och etablerade filmare kan mötas på en och samma plats, fortsätter Jonas.

Spannet av företag och entreprenörer som kommer dit för att genomföra sina projekt skiljer sig åt. Det kan vara SVT som hyr en studio i den 2 300 kvadratmeter stora nybyggda studiohangaren för en inspelning eller ett internationellt filmprojekt mellan 48 länder som ska spela in en Star Trek-film.