Su Shi om att tänka
Fridfull, utan en enda tanke, förlorar man ingenting (Foto: Jargen Acker / Pixelio)


Su Shi, som levde 1037-1101, är även känd som Su Dongpo. Han var författare, poet, konstnär, kalligrafikonstnär och statsman under Songdynastin. Han skrev om sitt liv i sina memoarer:

– I min ungdom träffade jag en gång en eremit som sade till mig: ”Unge man, du måste stanna nära Dao, och det kräver att du oroar dig och grubblar så lite som möjligt och fortsätter att leva utan strävan.”

– Att grubbla över något och att oroa sig, är det lika skadligt som strävan? frågade jag honom.
Han svarade:
– Oro och grubblerier är värre än strävan.

På gården stod två vattenfyllda kärl. Eremiten pekade på ett av dem och sade:
– Om det där kärlet hade ett hål av en myras storlek i botten, där vattnet kunde sippra ut, och om du avlägsnade en liter vatten från det andra kärlet varje dag, vilket kärl skulle först bli tomt?

Mitt svar blev: Kärlet med det lilla hålet.

Eremiten svarade,
– Att tänka [för mycket] för inte något gott med sig, eftersom människor sällan inser sina ständiga förluster.

Jag blev medveten om eremitens budskap och införlivade det han hade givit mig i mitt tänkande på min livsresa. Sedan dess har jag lyckan att njuta av att inte sträva, inte ha begär och att hålla sinnet tomt från tankar.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18034/