Sture Bergwall skrivs ut från Säter


Efter att ha suttit inlåst på Säters sjukhus i över 20 år skrevs Sture Bergwall på onsdagen ut från den slutna anstalten, efter ett beslut i förvaltningsrätten. Den rättspsykiatriska vården ska dock fortsätta men övergår till öppen form.

På sin blogg skriver Sture Bergwall att han har ”mycket att berätta” och att det är vad han kommer att ägna sig åt efter Säter. Han nämner att ”skrivarlyan är iordningställd och pennorna vässade”. Han säger också att han inte längre behöver bevisa något tack vare Hannes Råstam och Dan Josefssons dokumentärer och böcker samt resningsansökningar och åklagaryttranden. ”Jag ser an framtiden med stor tillförsikt”, skriver han på bloggen.

Bergwall anses dock fortfarande ha en psykisk störning. Därför är den öppna vården kringgärdad av villkor. Han måste avhålla sig från alkohol och droger och ställa upp på provtagning närhelst chefsöverläkaren beslutar om det. Han måste också ha regelbunden kontakt med den psykiatriska öppenvården och sin kontaktperson. Han  är dessutom tvungen att ta emot kommunala stödinsatser i sitt hem, skriver Svenska Dagbladet på sin webbsida.

Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, är i dag 63 år. Han dömdes för åtta mord men frikändes så småningom för samtliga. Under terapin på Säters sjukhus erkände han ett 30-tal mord. Han tog tillbaka sina erkännanden efter Hannes Råstams dokumentärer på SVT som visade på en hel del orimligheter i fallen.

Förmodligen kommer Bergwall att flytta norrut till Jämtlandstrakten. På sin blogg nämner han att han är intresserad av en stuga i Åre. Han har dock en bruten ländryggskota och det är därför oklart när han kommer att lämna Säter.

Sture Bergwalls syskon kritiserar i SvD utskrivningen som allför lättvindig. De menar att deras bror inte får det stöd av samhället som han borde få när han ska börja leva ute i samhället efter många år inlåst på en vårdsanstalt. Chefsöverläkaren vid Säters sjukhus, Vladislav Ruchkin, som även framledes kommer att ansvara för Bergwalls vård, uttryckte vid domstolsförhanlingen som hölls i oktober tvivel över det lämpliga i att skriva ut Bergwall:

– Jag tycker inte att man ska göra en omedelbar utskrivning. Han har inte varit ute på 23 år och ibland har det inte fungerat så bra, sade Ruckin då, enligt Svt.

Det är bland annat en utredning av Bergwalls nuvarande psykiska hälsa gjord av Rättsmedicinalverket i Göteborg som ligger till grund för utskrivningen.