Studsmatta större hot än trafiken


Det är farligare för barn och ungdomar att hoppa på jättestudsmattor är att vara ute i trafiken. Mer än dubbelt så farligt.

Den första studien i ämnet i Sverige har gjorts av professorn och överläkaren Ulf Björnstig vid Norrlands universitetssjukhus och publiceras i Läkartidningen.

Mellan 2001 och 2005 har antalet hoppskadade som tagits in på sjukhuset ökat från 8 till 93 per år. 184 skadade rapporterades under hela perioden. Nästan alla patienterna var under 20 år, de flesta under tolv.

De vanligaste skadorna är stukningar eller frakturer men mellan tre och sju procent av fallen är hjärnskakningar och whiplash-skador.

-Det är en bekymmersam skadebild. Särskilt oroande är nack- och skallskadorna. Gränsen är mycket smal mellan banala och allvarliga nackskador som leder till förlamning och i värsta fall dödsfall, säger Ulf Björnstig till Svenska Dagbladet.

Ännu har inga så allvarliga skador inträffat i Sverige men enligt Björnstig är det troligen bara en tidsfråga.

Risken för olyckor ökar ju fler som hoppar på samma gång. Ett nät runt mattan ökar säkerheten.