Yogautövaren Prahlad Jani har levt utan vatten och mat sedan barndomen
Yogautövaren Prahlad Jani deltar i en presskonferens på ett sjukhus i Ahmedbad den 6 maj. (Foto: Sam Panthaky/Getty Images)


Efter 15 dagars undersökning avslutade Defense Institute of Physiology and Allied Sciences i Indien sin studie av den 82-årige yogautövaren Prahlad Jani.

Jani, som hävdar att han levt utan mat och vatten sedan barndomen, bevakades noga med tre videokameror 24 timmar om dygnet. Forskarna genomförde olika medicinska tester på honom. Forskarteamet, bestående av 35 forskare, kunde inte finna något bevis för att Jani åt eller drack under de 15 dagarna.

Sakyamuni – från kunglighet till asket, del 1

Sakyamuni – från kunglighet till asket, del 2

Läkarna har inte funnit några skadliga effekter av hunger eller uttorkning i hans kropp. De menar att yogaövningarna kan ha fått Janis kropp att genomgå en biologisk omvandling. Forskarna säger att de i testerna funnit att hans hjärna liknar en 25-årings.

Enligt Daily Mail sade läkarna att Jani var friskare än en genomsnittlig 40-åring efter att han fastat i två veckor.

När en person fastar sker det normalt förändringar i metabolismen, något som emellertid inte observerades hos Jani.

”Kliniska, biokemiska, radiologiska samt andra relevanta undersökningar gjordes på Prahlad Jani och alla rapporter hölls inom säkerhetszonen genom hela studien. Han är frisk; hans sinne är skarpt”, sade forskaren Dr G. Ilavazhagn enligt Daily Mail. ”Det som är helt förbluffande, och något vi inte har någon förklaring till, är att han inte har bajsat eller urinerat. Vad jag känner till är det något som aldrig observerats inom medicinen.”

Förföljelsen av falungong i Kina

Forskarna kommer nu att fortsätta analysera resultaten från studien, och det kan ta två månader för dem att dra sina slutsatser.