Studie visar att meditation omstrukturerar hjärnan på åtta veckor
MEDITATION: Forskare har upptäckt förändringar i hjärnan hos personer som deltagit i en meditationskurs. Foto: Epoch Times


Mindfulness-meditation ger mätbara förändringar i de områden av människors hjärnor som förknippas med minne, självkänsla, empati och stress, enligt en studie i Psychiatry Research: Neuroimaging.

Programmet för mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) omfattar ett möte i veckan i åtta veckor och en heldags träning för att lära sig övningarna som utvecklar mindfulness, inklusive en mental kroppsscanning, mindful yoga och sittande meditation.

Forskarna, från Massachusetts allmänna sjukhus (MGH), universitetet i Massachusetts och universitetet i Giessen i Tyskland, valde ut 16 deltagare som skrevs in på MBSR-kurser i stressreduktion.

Anatomiska bilder av deras hjärnor framställdes med magnetresonans (MR) före och efter programmet. Förändringarna jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 17 personer som inte mediterade.

Under de åtta veckorna förändrades koncentrationen av grå substans i de delar av hjärnan som förknippas med inlärning och minne, känslor, självreferentiella processer, och perspektivtagande.

Sara Lazar, fil. dr. vid MGH, sade i ett pressmeddelande att studien visar på förändringar i hjärnstrukturen som är förenliga med de förbättringar som upplevdes av deltagarna, som exempelvis ”en känsla av lugn”.

”Det är fascinerande att se hjärnans formbarhet och att vi genom att utöva meditation, kan spela en aktiv roll i att förändra hjärnan och öka vårt välbefinnande och vår livskvalitet”, sade Britta Hölzel, fil. dr. och forskardocent vid MGH och universitetet i Giessen, i pressmeddelandet.

”Andra studier i olika patientgrupper har visat att meditation kan åstadkomma betydande förbättringar av ett flertal olika symtom och vi undersöker nu de underliggande mekanismerna i hjärnan som främjar denna förändring”.

Amihsi Jha, en neuroforskare vid universitetet i Miami, sade att upptäckterna skulle kunna leda till framtida forskning om MBSR:s potential för att behandla tillstånd som posttraumatiskt stressyndrom.

Artikeln publicerades i Psychiatry Research: Neuroimaging, 30 januari 2011.

VIDEO: Förföljelsen av falungong i Kina