Studie om kontorsarbetare med sjukahus-symtom
I Umeå har en studie gjorts av sambandet mellan kemisk exponering och sjukahus-symtom. Kemiska mätningar har gjorts i kontorsmiljö i Umeå och Vasa och resultatet presenteras i en doktorsavhandling. (Byggnaderna på bilden har inget samband med studien.) (Foto: Epoch Times)


Ny svensk avhandling visar att mer än sju procent av kontorsarbetarna i Umeå-studien klassades som ”fall” när man studerade sambandet mellan kemisk exponering och de så kallade sjukahus-symtomen. Ohälsosam inomhusluft ger besvär med bland annat torra ögon och trötthet.

Doktoranden Bo Glas, vid enheten för Yrkes- och miljömedicin samt enheten för dermatologi och venereologi, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet har gjort kemiska mätningar i inomhusluften hos nästan 300 kontorsarbetare i Umeå och Vasa.

Besvär från slemhinnor, torr hud, torra ögon och trötthet är vanliga sjukahus-symtom hos personer som vistas i byggnader där inomhusluften är ohälsosam.

Genom studien ville han hitta kemiska mönster som kan associeras till sjukahus-symtom, samt undersöka metodfrågor i samband med sådana här studier.

Han upptäckte att ”fallen” hade en lägre exponering för ozon än kontrollpersonerna, och dessutom visade det sig att för de flesta ämnen som mättes var variationen större mellan individer än mellan byggnader. Det innebär att luften för två personer som arbetar på samma kontor kan ha väldigt olika sammansättning.

– Om skillnaderna i ozonexponering mellan ”fall” och kontrollpersoner har något samband med hälsan vet vi ännu inte, men det är ett intressant fynd, säger Bo Glas i ett pressmeddelande.

Ozon, som är en form av syre, reagerar snabbt med vissa andra kemiska ämnen och resultatet kan bli ämnen som är skadliga för hälsan. I djurförsök har det visat sig att när man låtit möss andas väsentligt högre halter av ozon och limonen (det ämne som doftar i t ex. apelsiner) än de man uppmätte hos kontorsarbetarna, har de inte påverkats, men när mössen fick inandas en blandning av de två ämnena försökte de hålla andan.

När sambandet mellan organiska flyktiga ämnen (bland annat formaldehyd) och sjukahus-symtom undersöktes hittades inga. Glas diskuterar detta i avhandlingen och menar att det finns svårigheter med konsekvent identifiering av olika ämnen i en sådan stor datamängd.

Avhandlingen försvaras den 4:e februari vid Umeå universitet.