Studentinflytandet ökar i skolorna
Svenska studenter har en tradition att fira sina avgångsexamen med att köra runt i bilar och lastbilar. (Foto: AFP/Sven Nackstrand)


Tillgången till ny teknik och lättillgänglig information i kombination med att lärarna får allt mindre undervisningstid leder till att dagens studenter får allt större möjligheter att välja och själv bestämma utbildningarnas innehåll.

– Synen på undervisning och lärande förändras i grunden och ställer utbildningsansvariga inför stora utmaningar. Vilka ska få välja utbildningsinnehåll? Hur ska undervisningen genomföras och hur ska studenternas kunskaper bedömas, säger Peter Bergström vid Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Den tekniska utvecklingen skapar helt nya möjligheter att organisera och genomföra utbildningen. Lärarplattformar (se faktaruta) används alltmer för att överbrygga avståndet mellan lärare och student. Det självständiga arbetet har ökat, vilket gör att dagens studenter själva måste ta ansvar för sin utbildning och försvara sina kunskaper i relation till vad som förväntas.

Peter Bergström vid Umeå universitet har i sin avhandling studerat vilka följder den här förändringen medför. Han har följt och intervjuat lärare och studenter i två nätbaserade utbildningar till lärare och specialistsjuksköterska.

”När studenter får en ökad frihet att välja innehåll i utbildningen kan många bli osäkra på vad de egentligen kan och inte kan”, säger Peter Bergström.

Eftersom man nu kan anpassa utbildningen efter den enskildes kunskaper och önskemål, får studenterna ökad makt över innehållet, anser Peter Bergström.

Då tillgången på information är tillgänglig för alla på internet, tror han att lärar- och studentrollen kommer förändras ytterligare i framtiden.

Lärarplattformar

Lärarplattformer kan beskrivas som ett virtuellt klassrum där kursdeltagare och lärare kan kommunicera säkert med varandra och utbyta lösenordsskyddade dokument. Lärarplattformen hanterar kursuppföljning och kursadministration, exempelvis resultatlistor, automaträttade prov och inlämningskorgar för redovisningsuppgifter.

Peter Bergström, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har skrivit en avhandling som på svenska heter Designa för det okända. Didaktisk design för processtödd bedömning i teknikrika lärmiljöer.